Norsk nukleær dekommisjonering søker avdelingsleder sikkerhetsstudier!

Norsk nukleær dekommisjonering søker avdelingsleder sikkerhetsstudier!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Avdelingsleder sikkerhetsstudier
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Vil du bli med på samfunnsoppdraget og bidra til å styrke teknisk sektor hos Norsk nukleær dekommisjonering? Vi søker avdelingsleder sikkerhetsstudier!

NNDs verdier – trygg, troverdig, ansvarlig

Vi søker avdelingsleder til vår nyopprettet avdeling Sikkerhetsstudier i Teknisk sektor. Denne avdelingen har ansvaret for utarbeidelse og oppdatering av sikkerhetsstudier for NND sine atomanlegg. Stillingen vil høre til i sektor Teknisk, være underlagt sektordirektør og inngå i sektorens ledergruppe.
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære organisasjon til NND.

Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE.

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. Stillingen rapporterer direkte til sektordirektør i teknisk sektor.

Du vil spille en viktig rolle i planleggingen, gjennomføringen og videreformidlingen av sikkerhetsstudier (sikkerhetsvurderinger/risikovurderinger). Studiene skal, på en logisk og sporbar måte, vise at den nukleære sikkerheten ved anleggene våre er ivaretatt. En viktig del av arbeidet er å bidra i utarbeidelse og vedlikeholde sikkerhetsstudier som er i tråd med krav fra Det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA).

Hovedarbeidsoppgaver:

Avdelingslederen skal sikre oppfyllelse av avdelingens hovedoppgaver:

 • Ansvarlig for produksjon, revisjon og oppdatering av sikkerhetsstudier
 • Bistå sektor sikkerhet, kvalitet og miljø (SKM) med å utvikle krav og metodikk for sikkerhetsstudier
 • Bistå sektor SKM ved tilsyn fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og andre myndigheter
 • Bidra til samsvar mellom sikkerhetsstudier og konsekvensutredninger (KU), i tett samarbeid med avdeling Eiendom og Infrastruktur
 • Bidra ved gjennomføring og utforming av søknader om konsesjoner og tillatelser
 • Utvikling av NNDs ledelsessystem, inkludert utvikling av metoder, prosesser og andres styrende dokumenter knyttet til sikkerhetsstudier, konsekvensutredninger og tilgrensende emner
 • Bidra til god sikkerhetskultur

Ansvarsområder:

 • Overordnet styring og oppfølging av avdelingens prosjekter og prosesser
 • Øverste fagansvar for avdelingens prosesser og oppgaver
 • Ivareta personellansvar og -ledelse i avdelingen


Arbeidsoppgaver

 • Styring av avdelingens ressurser (personell, økonomi, utstyr, avtaler og systemer)
 • Økonomioppfølging i avdelingen og rapportering til ledelsen
 • Tilbudsledelse og kontraktsoppfølging
 • Sikre langtidsplanlegging i avdelingen
 • Delta i sektorens ledergruppe
 • Delta i relevante internasjonale fora for kompetanse, samarbeid og kunnskapsutvikling

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Relevant høyere teknisk utdanning på masternivå
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring
 • Kunnskap om sikkerhetsvurderinger samt risikovurdering og -analyser
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Norsk og engelsk språkkompetanse

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Det er ønskelig med eller det er en fordel med:

 • Erfaring som prosjekteier og/eller prosjektleder
 • Erfaring fra ledelse med personalansvar
 • Kompetanse innen sektorens virkeområder, herunder kunnskap og erfaring med sikkerhet og/eller atomsikkerhet
 • Kompetanse om nukleære sikkerhetsvurderinger og sikkerhetsrapporter

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk tilnærming, evne til å se helhet
 • Robust og trygg i krevende situasjoner og prosesser
 • God evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • God gjennomføringsevne og handlekraft

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • Arbeid i et spennende og kunnskapsrikt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 i lønnsspennet fra kr. kr 718 121,- til kr. 938 350,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er i Halden eller Kjeller i Lillestrøm. Fast arbeidsted vil være på en av lokasjonene, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse på begge lokasjoner. Også annen reisevirksomhet må påregnes.
 

Andre opplysninger

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Terese Landsrød Vildalen
Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner