Norsk nukleær dekommisjonering søker avdelingsleder styring og samsvar!

Norsk nukleær dekommisjonering søker avdelingsleder styring og samsvar!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Avdelingsleder styring og samsvar
Employer:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Place:
HALDEN
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Vi søker avdelingsleder til vår nyopprettede avdeling Styring og samsvar. Denne avdelingen skal ha ansvaret for å sikre at alle krav som stilles til NND er identifisert og følges opp gjennom hensiktsmessige prosesser i NNDs ledelsessystem.

Som avdelingsleder skal du lede og utvikle et sterkt fagmiljø og jobbe med arbeidsprosesser, metoder, organisasjon og kultur hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber sammen for NNDs beste. Du skal utvikle og gjennomføre planer for avdelingen i henhold til organisasjonens behov.

Gjennom effektiv risikostyring skal avdelingen bidra til at NND har oversikt over sitt risikobilde og har gode verktøy som sikrer håndtering av risiko som identifiseres. Man skal også sørge for at det finnes muligheter for hele organisasjonen til å aktivt bidra til ønsket sikkerhetskultur. Avdelingen er kravstillende, kontrollerende, rådgivende og støttende for hele organisasjonen, innenfor fysisk og kjemisk arbeidsmiljø, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt kontinuerlig forbedring. Avdelingen skal også sikre samsvar mellom lover/krav og kvalitet og risikohåndtering i hele virksomheten.

I løpet av de kommende årene skal det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av den nukleære avdelingen ved Institutt for energiteknikk (IFE NUK). Når virksomhetsoverdragelsen er gjennomført er planen å skille ut deler av avdelingen for Styring og samsvar i en egen avdeling for industriell sikkerhet.

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. Stillingen rapporterer direkte til sektordirektør i Sektor sikkerhet, kvalitet og miljø og vil inngå i sektorens ledergruppe. 

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE). NND står ovenfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter, men er ikke avgrenset til følgende:

 • Ledelse av avdelingen, inkludert personalledelse
 • Utarbeide, gjennomføre og følge opp planer for ansvarsområdene tillagt avdelingen
 • Identifisere, tolke og utforme etatens styrende krav innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Uvikle, overvåke og vedlikeholde prosesser, prosedyrer og veiledninger innen styring og samsvar i etaten
 • Rådgiving, opplæring- og kulturskapende arbeid i organisasjonen innenfor avdelings fagansvarsområder
 • Bidra til å etablere og følge opp rammeavtaler innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Budsjett- og resultatansvar for avdelingen
 • Prioritere avdelingens oppgaver
 • Synliggjøre avdelingens leveranser
 • Utvikle og kontinuerlig forbedre etatens ledelsessystem
 • Bidra i arbeidet med utarbeidelse og vedlikehold av etatens beredskapsplaner
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av trening og øvelser


Kvalifikasjoner

Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering)

Det kreves:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagfelt
 • Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Det er ønskelig med:

 • Utdanning på masternivå innenfor relevant fagfelt
 • Ønskelig med formell kompetanse innen revisjoner, kvalitetsstyring og risikostyring

Ferdigheter/realkompetanse:

Det kreves erfaring fra/med:

 • Kvalitetsstyring, risikostyring eller prosesstyring
 • Arbeid med tolkning av nasjonalt lovverk
 • Roller som prosess- eller prosjektleder

Det er ønskelig med erfaring fra/med:

 • Personalledelse/linjeledelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Budsjett og resultatansvar
 • Arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 • Revisjoner
 • Internasjonale retningslinjer
 • Bruk av relevante standarder (ISO, NIST, NS, etc)
 • Varslings- og avvikshåndtering

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og få med seg medarbeiderne i løsing av avdelingens oppgaver
 • Robust og trygg i krevende situasjoner
 • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evner å arbeide både selvstendig og i team
 • Viser og utøver høy faglig ekspertise innen ansvarsområdet og søker kontinuerlig faglig utvikling
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon.
 • Strukturert, systematisk og ansvarsfull
 • Evner å gjøre kompleks informasjon enkelt og forståelig, og opptrer med integritet og troverdighet
 • God formuleringsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Høy personlig integritet og troverdighet
 • Handler på eget initiativ og har gjennomføringsevne
 • Er innovativ og endringsvillig

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt. 

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag.
Videre tilbyr vi:

 • arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • ordninger for trening
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån.


Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 i lønnsspennet fra kr 718 121,- til kr 938 350,- etter kvalifikasjoner ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Det er mulig å inngå avtale om hjemmekontor iht. hjemmekontorforskriften og egen prosedyre i NND. Det må påregnes noe reiseaktivitet.
 

Andre opplysninger

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.  

About the employer

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Our consultants

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner