Vil du bidra til å synliggjøre NRK som en attraktiv arbeidsgiver?

Vil du bidra til å synliggjøre NRK som en attraktiv arbeidsgiver?
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Leder for internkommunikasjon, arbeidsplassprofilering og bærekraft
Employer:
NORSK RIKSKRINGKASTING AS
Place:
Oslo
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Åsta Braathen

Partner / daglig leder

Anette Myhre Vincendeau

Partner og fagansvarlig analyse og research

Organisasjonsdivisjonen (ODIV) i NRK er i utvikling, og skal endre lederstruktur og ansvarsområder i tråd med strategiske føringer og ambisjoner. Det skal opprettes en ny ledergruppe i divisjonen. Lederne vil rapportere til direktør for organisasjon og bærekraft. Målet med den nye lederstrukturen er å sikre mer smidige samarbeidsformer og en mer effektiv organisasjon.

ODIV består av 51 medarbeidere som sammen skal bidra til å utvikle NRK som organisasjon og levere HR-tjenester i toppklasse. Vårt sterke fagmiljø skal både støtte virksomheten innenfor områder som organisasjonsdesign og smidige arbeidsformer, og samtidig bidra til at NRK ivaretar posisjonen som en av Norges mest attraktive arbeidsplasser.

Rekrutteringsprosessene til alle fire lederstillingene foregår våren 2023.


NRK søker en leder for internkommunikasjon, arbeidsplassprofilering og bærekraft

Leder for Internkommunikasjon, arbeidsplassprofilering og bærekraft vil ha et særlig ansvar for å synliggjøre NRK som en attraktiv arbeidsgiver. Avdelingen skal sikre at arbeidet med viktige områder som mangfold og bærekraft ivaretas og kommuniseres tydelig i hele virksomheten. Gjennom god og målrettet kommunikasjon i og om virksomheten, skal NRK jobbe for å beholde ansatte og tiltrekke seg de beste talentene, samt sikre en helhetlig og god mottakelse av nyansatte.

Avdelingen dekker fagområder som internkommunikasjon, profilering av NRK som arbeidsplass, rekruttering og onboarding, samt mangfold og bærekraft. 

Leder for avdelingen må evne å se det overordnede bildet, og å se sammenhenger mellom divisjonens ulike fagområder og satsinger. Du vil få ansvar for å sette strategisk retning og mobilisere organisasjonen. Du vil jobbe med å identifisere og prioritere oppgaver, sette sammen tverrfaglige team, støtte teamene i deres arbeid, og følge opp resultater. Avdelingsleder vil få personalansvar for både team og fagpersoner i avdelingen. 

For å lykkes og trives som leder i ODIV, tror vi at du er en god lagspiller og nettverksbygger som er tydelig i din kommunikasjon og samarbeider godt med kolleger. Du evner å tenke overordnet og helhetlig, samtidig som du klarer å dukke ned i detaljene. Som leder er du strukturert og flink til å planlegge og prioritere oppgaver, og har stor gjennomføringskraft i endringer. 

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

 • Strategisk og operativ ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med mangfold og bærekraft i komplekse organisasjoner
 • God forståelse for kommunikasjonsfaget, og opptatt av formidling
 • Evne til å sette ambisiøse mål og erfaring med å igangsette endringer og lede ansatte gjennom endrings- og omstillingsprosesser
 • Evne til å operasjonalisere og realisere virksomhetens strategi
 • Kjennskap til samhandlingsverktøy og muligheter som ligger i bruk av teknologi
 • Redaksjonell erfaring og evne til å sette relevante og viktige saker på agendaen kan være en fordel
 • Utdanning på minimum bachelor nivå innen relevant fagfelt


Vi tilbyr:

 • Deltakelse i et spennende og viktig samfunnsoppdrag, og mulighet til å utvikle deg og jobbe tverrfaglig i et av Norges største mediehus, med over 100 yrkesgrupper fordelt på 50 lokasjoner i hele Norge
 • Mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i felleskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å jobbe med de mest kreative produksjonsmiljøene i Norge, og bidra til at disse blir enda mer effektive og fremtidsrettet
 • Autonomi og fleksibilitet 
 • Mange som vil hjelpe deg til å lykkes og trives. Vi setter av tid og ressurser til faglig fordypning og utvikling, slik at du selv skal få mulighet til å tilegne deg kompetanse som du mener er nyttig for jobben og karrieren din
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et bredt spekter av velferdsgoder, aktivitetstilbud etc.


I NRK ønsker vi ledere som kjenner seg igjen i og motiveres av våre verdier; åpen, modig og troverdig.  For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget, trenger vi ansatte med forskjellig erfaring og bakgrunn. Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og som en del av NRKs mangfoldige organisasjon vil du bidra til at NRK skaper godt og viktig innhold som samler og engasjerer alle som bor i Norge.

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med våre rekrutteringsrådgivere Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025 eller Anette Myhre Vincendeau, tlf.: 975 37 455.

Søknadsfrist 26. april. Vi vurderer søknader fortløpende, så søk gjerne i god tid før fristen. Tiltredelse etter avtale.  

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad

About the employer

NRK er hele Norges allmennkringkaster. NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. Vi sørger for at alle som bor her får tilgang på god og sann informasjon. I tillegg skal vi samle og engasjere. Innholdet vårt og tjenestene våre skal føre oss tettere sammen. Slik at vi kan lære av hverandre og om hverandre, og utvikle oss, som mennesker og nasjon.

Our consultants

Åsta Braathen
Partner / daglig leder
Anette Myhre Vincendeau
Partner og fagansvarlig analyse og research