NRK søker prosjektdirektør til å lede byggingen av vårt nye mediehus, Normannsløkka!

NRK søker prosjektdirektør til å lede byggingen av vårt nye mediehus, Normannsløkka!
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Prosjektdirektør
Employer:
NORSK RIKSKRINGKASTING AS
Place:
Oslo
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Kristian Lennertzen

Partner
NRK søker prosjektdirektør til å lede byggingen av vårt nye mediehus, Normannsløkka.

NRKs nye hovedkontor skal være en arbeidsplass der forholdene ligger til rette for å ta i bruk og utvikle ny teknologi, utforske ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK.

Som prosjektdirektør vil du lede planlegging og bygging av det nye hovedkontoret. NRK har høye ambisjoner både i forhold til valg av løsninger, byggeprosessen og drift av bygget. Miljø, klima og sikkerhet skal være sentralt i gjennomføringen av prosjektet og for mediehuset i drift. Gjennomføringen skal skje innenfor definerte rammer for kostnad, tid og kvalitet. Den rette kandidaten har erfaring fra gjennomføring av store komplekse byggeprosjekter, med gode analytiske evner og lederegenskaper.

Stillingen rapporterer til NRKs prosjektstyre for nytt mediehus.

Ansvarsområder
 • Rekruttere, utvikle og lede prosjektorganisasjonen
 • Etablere prosjektstrukturer og styringssystem
 • Inngå samarbeid med partnere, konsulenter/rådgivere og leverandører
 • Håndtering av interne og eksterne interessenter
 • Planlegge og lede prosjektet gjennom planbehandling, utvikling, prosjektering, bygging og overlevering
 • Risikostyring i prosjektet
 • Sørge for at prosjektet gjennomføres i samsvar med definerte mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kostnad, tid og kvalitet
 • Organisering av flytteprosjekt fra Marienlyst til Normannsløkka

Det nye hovedkontoret skal kunne realiseres i et godt samspill med omgivelsene, slik at det samlet oppnås gode og attraktive bymiljøer, og gir god tilgjengelighet for medarbeidere og besøkende.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Betydelig og god erfaring med å lede store komplekse byggeprosjekter
 • God kjennskap til markedsaktørene (entreprenører, arkitekter og rådgivere)
 • Relevant erfaring med planmyndigheter, offentlige instanser og politikere
 • Erfaring fra offentlige prosjekter og flytteprosjekter en fordel
 • Kunnskap og erfaring fra ulike samarbeids- og kontraktsformer i store utbyggingsprosjekter. Legges spesielt vekt på erfaring og kompetanse fra prosjekter med samhandling som gjennomføringsstrategi
 • Sterk og erfaren prosessleder med god gjennomføringskraft, og som kan vise til gode resultater
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Gode kommunikasjonsevner, og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi ser etter deg som er:
 • En samlende leder som har evne til å bygge og utvikle gode team
 • En leder med god rolleforståelse og evne til å se helheten i et prosjekt
 • Evnen til å forstå hva som er viktig i ulike faser av et prosjekt
 • Systematisk og målrettet i ditt arbeide
 • Løsnings- og leveranseorientert med god beslutningskompetanse
 • God til å kommunisere og samarbeide med alle aktører i prosjektet

Vi tilbyr:
 • Deltakelse i et spennende og viktig samfunnsoppdrag, og mulighet til å utvikle deg og jobbe tverrfaglig i et av Norges største mediehus, med over 100 yrkesgrupper fordelt på 50 lokasjoner i hele Norge
 • Mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere og ta del i felleskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Autonomi og fleksibilitet
 • Mange som vil hjelpe deg til å lykkes og trives
 • Mulighet til faglig fordypning og utvikling for å tilegne deg kompetanse du mener vil være nyttig for jobben og karrieren din
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et bredt spekter av velferdsgoder, aktivitetstilbud etc.

For denne stillingen gjennomfører vi bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Bakgrunnssjekken blir gjennomført av et eksternt firma, etter samtykke fra søker. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver Kristian Lennertzen (Capus) tlf 916 16 073 eller leder for prosjektstyret i NRK Johan Arnt Vatnan tlf 922 51 113.

Søknadsfrist er Utløpt.

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad

About the employer

NRK skal samle og engasjere alle som bor i Norge. Nytt hovedkontor skal bidra til å videreutvikle organisasjonen og styrke NRKs evne til å oppfylle samfunnsoppdraget også for kommende generasjoner. Det skal realiseres i samspill med omgivelsene for å oppnå et godt og attraktivt bymiljø for både nabolag, besøkende og ansatte. NRK vil være en god nabo på Ensjø, og har som mål at Normannsløkka blir en arena for opplevelser og samhandling med publikum. Vår visjon for det nye hovedkontoret er: «Sammen om et kreativt mediehus i verdensklasse»

Our consultants

Kristian Lennertzen

Partner