Oslobygg KF søker seniorrådgiver vedlikehold

Oslobygg KF søker seniorrådgiver vedlikehold
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Seniorrådgiver vedlikehold
Employer:
Oslobygg Kf
Place:
OSLO
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Lars Egil Fylling Eriksen

Seksjonsleder Analyse

Oslobygg KF er en av landets største eiendomsforvaltere med en spennende og variert eiendomsportefølje.

Vi har høye ambisjoner for hvordan vi skal jobbe strategisk riktig med porteføljestyring innen drift, vedlikehold, oppgradering og større prosjekter. For å nå våre ambisjoner legger vi stor vekt på å sikre et tilstrekkelig datagrunnlag som beskriver tilstand, konsekvens og øvrige behov i porteføljen. Grunnlag vurderes videre i sammenheng med andre viktige områder som eksempelvis miljø og bærekraft, ENØK, universell utforming, utomhus og leietakers behov, som til sammen gir gode gevinster til lokalmiljø og brukerne av våre eiendommer. Totalt sett skal dette danne grunnlag for riktige prioriteringer sett opp mot tilgjengelige budsjettrammer. 

Stillingen inngår i divisjon vedlikehold, og er videre plassert i avdeling strategi og plan i seksjon analyse. Rollen som seniorrådgiver vedlikehold jobber strategisk og analytisk med ansvar for blant annet prosedyrer og prosesser som berører store deler av foretaket på tvers. 

Seksjonen er sammensatt av ulike fagmiljøer som reklamasjonsoppfølging, tekniske controllere, rådgivere innen universell utforming og rådgivere innen vedlikehold- og vedlikeholdsplanlegging.

Teamet som per i dag jobber som rådgivere for vedlikehold består av fire dyktige medarbeidere. I en variert arbeidshverdag, med mange spennende oppgaver og med ambisiøse planer for fremtiden, søker vi med dette etter ytterligere en dyktige ansatt til vår seksjon.
 

Arbeidsoppgaver

Som seniorrådgiver vedlikehold vil du hovedsakelig ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Bidra med å sikre en fornuftig forvaltning av Oslobygg sin strategi for porteføljestyring og vedlikehold av eiendomsporteføljen 
 • Bistå med koordinering, kartlegging, innsamling og videre forvaltning av datagrunnlag i FDVU-system tilknyttet bygningsdeler, komponenter og andre forhold  
 • Koordinere prosesser for kartlegging/oppdatering av tilstand- og konsekvensgrad som grunnlag for riktige prioriteringer iht. strategi
 • Bidra inn i behovsinitiering med leietaker der behov for de ulike eiendommene fremlegges og videre beslutning gjøres  
 • Koordinere og lede interne prosesser i henhold til prosedyrer for å utarbeide vedlikehold- og rehabiliteringsplaner i samarbeid med utførende avdelinger og seksjoner i foretaket 
 • Aktivt prioritere samt vurdere økonomiske konsekvenser, bærekraft og livssykluskostnader (LCC) knyttet opp mot tiltak og prosjekter som planlegges
 • Sørge for at Oslobygg ivaretar stadig endrede lovpålagte krav ved at dette planlegges og iverksettes i porteføljen på en bærekraftig og forutsigbar måte 
 • Koordinere samt bidra med prioritering og fordeling av budsjettmidler i porteføljen
 • Bidra med rapportering på foretakets vedlikehold- og rehabiliteringsbehov, tilstand- og konsekvensgrad, etterslep eller utgående kapasitet  
 • Aktivt bidra med kompetanseheving og implementering/oppfølging internt i forhold til strategi og prosedyrer relatert til fagområdet 
 • Bistå med inngåelse, oppfølging og forvaltning av foretakets rammeavtaler ved behov
 • Delta i nettverk samt bidra til kompetanseheving/deling med sammenliknbare aktører i markedet  


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, minimum 3 år
 • Ønskelig med arbeidserfaring innen strategisk porteføljestyring
 • Ønskelig med god kunnskap innen relevant lovverk, forskrifter og Norsk standard
 • Erfaring med FDVU-systemer
 • Ønskelig med erfaring eller kjennskap til en offentlig eiendomsportefølje/aktør som dekker ulike formål
 • God kjennskap til Office365 med Teams, Sharepoint, PowerPoint mm. 
 • Svært god kjennskap til, og lengre erfaring med bruk av Excel som arbeidsverktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs og opplæring 


Personlige egenskaper

 • Du evner å tenke langsiktig og gjennomfører oppgaver på bakgrunn av veloverveide vurderinger
 • Du baserer ditt arbeid på reelle behov samt strategisk og teoretisk grunnlag   
 • Du tar initiativ til å bygge, videreutvikle og dele kompetanse knyttet til foretakets prosesser 
 • Du evner å håndtere samt prioritere i en hektisk arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • Du jobber strukturert og selvstendig, men trives også med teamarbeid 
 • Du er engasjert og interessert i å drive prosesser som involverer store deler av virksomheten
 • Du har høy gjennomføringsevne og motiveres av å skape resultater sammen med dine kolleger i tråd med foretakets mål og strategier  


Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver som løses både selvstendig og i team
 • Bli en del av et stort foretak med høye ambisjoner og tverrfaglig kompetanse i et av landets største fagmiljøer
 • Kontorplass i moderne bygg lokalisert sentralt på Helsfyr
 • God pensjons-, og forsikringsordninger samt lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

About the employer

​​​​​​​Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap. Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv.

Les mer om Oslobygg på www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/ 

Our consultants

Erling Lampe

Partner

Lars Egil Fylling Eriksen
Seksjonsleder Analyse