Polygon søker nå etter Digital Solutions Manager!

Polygon søker nå etter Digital Solutions Manager!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Digital Solutions Manager
Employer:
Polygon International AB
Place:
Oslo
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Kine Møllerop

Rådgiver Research & Analyse

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Vi er over 7000 ansatte i 16 land, og har over 370 depoter rundt om i verden. Som Digital Solutions Manager vil du jobbe tett sammen med det norske lederteamet, men rapportere til Head of Digital and Business Development på Polygonkonsernets hovedkontor i Sverige.  

Ansvarsområder: 
Som Digital Solutions Manager vil du være en nøkkelperson i arbeidet med å etablere digitale sensorbaserte tjenester for proaktivt og preventiv skadeforebygging i det norske markedet. Arbeidet vil foregå på tvers av fagområdene i selskapet, og du vil være en kompetanseperson for det øvrige salgsapparatet, men også delta i kundemøter for å rådgi hvordan våre kunder på best måte benytter våre tjenester for å få bedre drift av sine bygg og kontorer. 

Rollen er ansvarlig for områdene teknologi, salg og drift. Som Digital Solutions Manager vil du jobbe på tvers av lokale og globale team, være ansvarlig for å identifisere vekstmuligheter i markedet, gjennomføre kundemøter, avholde kurs og opplæring i selskapets IoT-løsninger, og kontinuerlig jobbe med produktutvikling. 

Kandidatkrav: 
Du har en Bachelor eller Master i bedriftsadministrasjon, ingeniørfag eller liknende, og minimum 3 års arbeidserfaring fra konsulentvirksomhet, forretningsutvikling eller prosjektledelse. Du snakker og skriver flytende på norsk og engelsk.  

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å bidra til Polygon sin tilstedeværelse og suksess i det norske markedet. Gjennom kontinuerlig samarbeid, et sterkt fagmiljø og fokus på å bygge gode relasjoner, vil Digital Solutions Manageren spille en sentral rolle i vår vekststrategi. 

Har du spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: arne.loktu@capus.no eller Rådgiver Kine Møllerop på tlf: 94524765/e-post: kine.mollerop@capus.no

About the employer

Vi er den globale eksperten innen skadebegrensning. Vi prøver alltid å være best i det vi gjør, som er å tilby et komplett utvalg av forebyggende, kontroll- og skadebegrensende tjenester som oppfyller behovene i alle våre kundesegmenter. Vår kjernevirksomhet er skadebegrensning etter vann-, brann- og klimaskader. Våre kunder er eiendomsforvaltere, privatpersoner samt industri og forsikringsselskaper som setter høye krav til rask respons og forutsigbare riktige leveranser i alle prosjekter knyttet til skadebegrensning, forebygging og vedlikehold. Skadebegrensning innebærer å forebygge, ta vare på og reparere de verdier som kan reddes, og er kjernen av vårt bærekraftmål. Våre miljøforpliktelser er bygget på konsernets felles verdier og normer, samt FN bærekraftmål. Alle miljøaspekter som kan påvirkes av Polygon AS er forankret i Polygonkonsernets globale miljøpolicy.

Our consultants

Kine Møllerop

Rådgiver Research & Analyse

Arne H. Underdal-Loktu

Partner