Seksjonsleder regnskap

Seksjonsleder regnskap
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Seksjonsleder regnskap - Politiets Fellestjenester
Employer:
Politiets Fellestjenester
Place:
KRISTIANSUND
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Marit Sofie Reitan

Avdelingsdirektør, Lønn og regnskap, Politiets Fellesskapstjenester

Er du en trygg leder med gode kommunikasjonsevner, som tenker og handler helhetlig og er positiv og modig? Da er vi interessert i deg.

Vår seksjonsleder har gått over til en annen stilling internt, og vi søker derfor etter en ny seksjonsleder i Politiets fellestjenester. Avdeling for lønn og regnskap er i vekst og vil i løpet av 2023 ha over 80 medarbeidere. Det er en arbeidsplass preget av godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere som har kontinuerlig forbedring som driftskultur.

Vi søker nå en dyktig seksjonsleder som skal lede seksjon for regnskap, og bidra til helhetlig drift og utvikling av seksjonen. Seksjonen består av 25 kunnskapsrike og motiverte medarbeidere som har som hovedoppgave å sikre et korrekt regnskap for politietatens aktiviteter.

Totalt årsbudsjett i 2022 var 23 mrd. og årsregnskapet har en balanseverdi på 7 mrd. Etaten bruker både kontantprinsippet og SRS i sitt regnskap.

Avdelingen ligger i vakre Kristiansund med god tilgang til et variert friluftsliv på sjøen og i fjellet.
Les mer om Kristiansund og nærområdet her: https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/kristiansund/

Arbeidsoppgaver

 • Levere på vårt hovedmål om at regnskapet skal gi pålitelig og god styringsinformasjon. Det skal være lett å se hva pengene brukes til.
 • Lede, motivere og inspirere teamledere og medarbeidere i seksjonen, gjennom kontinuerlig forbedring og faglige utfordringer
 • Ivareta og videreutvikle fellestjenestenes kultur og arbeidsmiljø
 • Sørge for god internkontroll og høy datakvalitet i henhold til gjeldende regelverk og instrukser
 • Videreutvikle samarbeidet med vår eksterne leverandør av styringssystemer
 • Utvikle og effektivisere regnskapsprosessene gjennom standardisering, automatisering og robotisering

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Bachelorgrad og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Lang erfaring fra regnskap eller økonomi i større virksomheter, gjerne fra offentlig forvaltning
 • Relevant ledererfaring med personalledelse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Det er en fordel med erfaring fra fellestjenester
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må i tillegg kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet og strategisk
 • Du er faglig sterk og er en gjennomfører
 • Du er en pådriver for gode prosesser
 • Du har meget gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter, både mot interne og eksterne miljøer
 • Du er trygg i lederrollen og har evne til å motivere og inspirere dyktige medarbeidere
 • Du evner å tenke nytt, er løsningsorientert og du har et fleksibelt tankesett.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi.
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211), fra kr 900.000 - 1.050.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

About the employer

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Our consultants

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Marit Sofie Reitan
Avdelingsdirektør, Lønn og regnskap, Politiets Fellesskapstjenester