Sjeflege

Sjeflege
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Sjeflege
Employer:
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Place:
OSLO
Application deadline:
Løst

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner
Som sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) får du muligheten til å bidra til at alle i Norge får raskere akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har prosjekter innenfor hele den akuttmedisinske kjeden. Vårt oppdrag er å lede an forskning og utvikling, som sørger for raskere og riktigere behandling av den alvorlig syke og skadde pasienten utenfor sykehuset. Som sjeflege er din hovedoppgave å sikre medisinsk forsvarlighet i alle våre aktiviteter.

Du vil få varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og jobbe tett med medarbeidere i hele NLA-gruppen.

Stillingen har et overordnet fagansvar for stiftelsens arbeid og er plassert i stab til generalsekretær. Vedkommende skal ha en tydelig stemme både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver
 • Være en aktiv bidragsyter og støttespiller i vårt arbeid med å fremme avansert prehospital akuttmedisin
 • Bistå i medisinskfaglige beslutninger og være en faglig rådgiver i hele virksomheten
 • Bidra aktivt i relasjonsbygging og være en tydelig stemme eksternt i forbindelse med nye prosjekter
 • Kvalitetssikre prosedyrer og håndtering av eksterne høringer
 • Være en tydelig stemme i medisinskfaglige temaer i det politiske og medisinske pådriverarbeidet, og i vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid
 • Bygge gode, profesjonelle relasjoner og nettverk med relevante aktører innen helsetjenesten nasjonalt og internasjonalt
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege, fortrinnsvis med relevant spesialisering.
 • God kjennskap til helseforetakene, herunder organiseringen av primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra prehospital akuttmedisin og luftambulansetjenesten er en fordel
 • Evne til å drive frem faglige prosesser og sørge for kontinuerlig kvalitetsarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Det er en fordel med PhD eller erfaring fra akademia
Personlige egenskaper
 • Utpreget gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper og organisatoriske enheter
 • Nysgjerrig, åpen og inkluderende
 • Systematisk og analytisk
 • Kan jobbe selvstendig og tar ansvar
 • Svært utviklingsorientert, men evner å vise utholdenhet i kompliserte prosjekter
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • En sentral rolle i strategiske svært viktige, synlige og unike prosjekter i nasjonal og internasjonal sammenheng
 • Spennende oppgaver og fleksible arbeidsforhold
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Faglig svært dyktige kollegaer og spennende samarbeidspartnere

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med vår konsulent i Capus, Kristine Sandstå på tlf 977 29 641. Søknad, CV og attester/vitnemål sendes elektronisk via denne siden innen 02.05.2023.
 

About the employer

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. I over 40 år har vi talt pasientenes sak og sørget for nye løsninger. Over 300 000 støttemedlemmer og bedrifter er med på folkedugnaden om å utvikle luftambulansetjenesten til å bli enda bedre. Vi har Europas største forskningsavdeling innen akuttmedisin med 30 doktorgradsstipendiater. Samtidig jobber vi med å samle inn penger til videreutvikling av luftambulansetjenesten i Norge og holde kontakt med våre støttemedlemmer og støttebedrifter. I stiftelsen jobber det både leger, sykepleiere, IT-folk, kommunikasjonsrådgivere, markedsførere, økonomer, pedagoger, mange dyktige ledere og andre med ulike administrative oppgaver.

Our consultants

Kristine Sandstå

Partner