Sykehuspartner søker Integrasjonsarkitekt!

Sykehuspartner søker Integrasjonsarkitekt!

Key information

Job title:
Integrasjonsarkitekt
Employer:
SYKEHUSPARTNER HF
Place:
Oslo
Application deadline:
As soon as possible

Contact consultant

Axel Aasen

Rådgiver

Karina Dørheim

Research Analyst
Helse Sør-Øst står overfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi i Sykehuspartner skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe.

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har stort fagmiljø rundt arkitektur med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for. Vi har en enorm oppdragsmengde og mange store programmer som skal realisere regionens ambisjoner, i tillegg bidrar arkitektene i en mengde konseptutredninger. De største programmene er innenfor infrastrukturmodernisering, regionale kliniske løsninger og nye sykehusbygg

Ansvarsområder:

Innenfor alle områder er integrasjonsarkitektur viktig, og vi søker nå etter en integrasjonsarkitekt som kan ta eierskap til og utvikle regionens svært komplekse og rikholdige integrasjonsarkitektur.
Som Integrasjonsarkitekt i Sykehuspartner skal du være ansvarlig for å utvikle føringer innenfor integrasjonsdomenet i form av blant annet målarkitektur, arkitekturprinsipper og veikart. Du skal sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter og bidra i prosjekter som løsningsarkitekt og sikre valg av riktig integrasjonsløsninger. Du vil også rådgi og bistå ledelsen slik at den totale porteføljen tar bærekraftige og fremtidsrettede valg.

Stillingen er i utgangspunktet allokert i Oslo, men kan tilsettes ved alle våre lokasjoner. Det må da påregnes en del reiseaktivitet til vårt kontor i Oslo.

Hvem vi ser etter:

Vi håper å finne en person med relevant arbeidserfaring innenfor integrasjonsarkitektur og -teknologi – eksempelvis integrasjonsplattformer, API management & hendelsesplattformer. Kanskje har du erfaring med arkitektmodellering og utvikling av arkitektføringer. Hvis du har noen sertifiseringer innen arkitektur, f.eks. TOGAF, så er det et stort pluss for oss. Gode norsk skriftlig- og muntlig kunnskaper er et krav.  

Hva vi tilbyr:

For riktig kandidat kan vi tilby spennende oppgaver i en høyaktuell bransje med store endringer foran seg. Vi har et faglig miljø som er både bredt og med svært høy kompetanse. Vi er svært delaktige i endringen arbeidsmarkedet gjør, så vi tilbyr en fleksibel løsning av hjemmekontor og kontortid, helt ut i fra hvordan du selv ønsker å ha det. Vi har konkurransedyktige betingelser.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

About the employer

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner hadde en omsetning i 2019 på 4,7 milliarder kroner og har ca 1750 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.

Our consultants

Axel Aasen

Rådgiver

Karina Dørheim

Research Analyst

Apply to the position