Vi søker prosesseier for de digitale dokumentasjonsskapende prosessene i Stortingets administrasjon

Vi søker prosesseier for de digitale dokumentasjonsskapende prosessene i Stortingets administrasjon

Key information

Job title:
Seniorrådgiver
Employer:
Stortinget
Place:
OSLO
Application deadline:
19.09.2022

Stortingets administrasjon er i gang med modernisering av de digitale, dokumentasjonsskapende prosessene og har igangsatt prosjektet Samhandling, informasjonskultur og dokumentasjonsforvaltning (SIDA). Målet er å ta i bruk MS 365 i kombinasjon med en arkivløsning med frittstående arkivkjerne og samtidig utvikle de digitale prosessene for å utnytte potensialet i ny teknologi. Prosjektet er i gjennomføringsfasen. Vi søker nå en prosesseier til å ta et helhetlig ansvar for utvikling av kvalitet og effektivitet i de digitale administrative prosessene. 

Arbeidsoppgaver

I prosjektperioden skal prosesseier ha særlig ansvar for en gjennomgang av stegene i den digitale flyten i de ulike dokumentasjonsskapende prosessene. Prosesseier skal planlegge og lede arbeidet med denne prosessgjennomgangen i samråd med prosjektleder og i samarbeid med prosjektorganisasjonen. Prosesseier er ansvarlig for planlegging av gevinstrealisering, og får ansvar for at planlagte gevinster oppnås når de nye løsningene tas i bruk.  Prosesseier vil gjennom prosjektarbeidet få stor innflytelse på hvordan forvaltningen skal ivaretas når prosjektet avsluttes.

Når prosjektet er avsluttet, får prosesseier ansvar for forvaltning av de digitale, dokumentasjonsskapende prosessene i administrasjonen. Sentralt i arbeidet er å sette mål for arbeidet i samråd med ledelsen, etablere system og rutiner for kontinuerlig forbedring, og ansvar for å utvikle og forbedre prosessene med et brukerorientert perspektiv. Gjennom dette legger prosesseier føringer for veivalg og prioriteringer for kontinuerlig forbedring. 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

  • høyere relevant utdanning på mastergradsnivå. Bachelorgrad i kombinasjon med særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til mastergrad
  • erfaring fra tilsvarende stillinger eller fra relevant prosjektarbeid hvor arbeid med digital utvikling av administrative, dokumentasjonsskapende prosesser har stått sentralt
  • erfaring fra bruk av relevant metodikk for utvikling av digitale dokumentasjonsskapende prosesser
  • god digital kompetanse og kjennskap til MS 365

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Det er en fordel med:

  • erfaring fra prosjektledelse i tverrfaglige miljøer
  • kjennskap til GDPR-regelverket
  • erfaring fra arbeid med dokumentasjonsforvaltning

Personlige egenskaper
Den som ansettes, må kunne skape relasjoner og nettverk i hele administrasjonen og kunne skape resultater gjennom dette samarbeidet. Det stilles krav til selvstendighet, initiativ og god evne til planlegging og organisering. Du må være nysgjerrig og interessert i å følge med på den digitale utviklingen og ha evne til å se hvilke muligheter ny teknologi gir i det administrative arbeidet. Prosesseier må også klare å synliggjøre og skape forståelse i ulike miljøer for disse mulighetene. Det er derfor svært viktig med god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og formidlingsevne.  

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø, med en unik arbeidsplass beliggende i Oslo sentrum. Stillingen lønnes som seniorrådgiver i lønnsspenn 765 600-864 500 kroner pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
I henhold til offentleglova kan opplysninger om en søker bli offentliggjort, selv om søkeren har reservert seg for dette. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef i kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen Eli Pauline Fiskvik, tlf. 920 40 360.

Søknad, CV, attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via lenken "Søk stillingen" innen 19. september 2022. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt ettersendes per post til Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, N-0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Administrasjonen/stortinget-som-arbeidsplass/personvernerklaring–rekruttering/

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Our consultants

Eli Pauline Fiskvik
avdelingssjef kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen
Apply to the position