Vi søker seksjonsleder innen strategi og virksomhetsutvikling

Vi søker seksjonsleder innen strategi og virksomhetsutvikling
The application deadline for this position has unfortunately expired, and it is therefore no longer possible to apply. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Seksjonsleder
Employer:
STORTINGET
Place:
OSLO
Application deadline:
Utløpt

Contact consultant

Kristine Sandstå

Partner

Erik Guldhav

Avdelingssjef

I Stortingets administrasjon skal det etableres en seksjon som vil samle strategi- og virksomhetsutviklingsfunksjonene i administrasjonen. Den nye seksjonslederen vil få ansvar for strategi, virksomhetsutvikling og perspektivplanlegging, samt forvaltning og videreutvikling av beste praksis og standarder innenfor prosjekt- og prosessområdet. Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingssjef i forvaltningsavdelingen som har ansvar for funksjoner som økonomi, virksomhetsstyring, HR, anskaffelser, arkiv og forvaltning av ordninger for stortingsrepresentantene, og du vil sitte i avdelingssjefens ledergruppe.

Du vil sitte helt sentralt i prosesser som omhandler hele utviklingsagendaen til Stortingets administrasjon, og vil jobbe tett med fagmiljøer i egen og andre avdelinger for å bidra til å sikre helhet i Stortingets utviklingsarbeid.

Dette er en ny seksjon, som ved oppstart vil ha om lag 7-8 medarbeidere, og seksjonsleder vil selv ta en aktiv del i utøvelsen av seksjonens arbeidsoppgaver. Seksjonslederen må påregne å legge ned en betydelig innsats i etableringen av seksjonen, gjennom lagbygging, arbeidsform og konkretisering av seksjonens oppgaver og leveranser sammen med seksjonens medarbeidere og avdelingssjefen.  Det vurderes inntil videre at seksjonssjefen er stedfortreder for avdelingssjef. 
 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for å forvalte og koordinere arbeidet med strategi på virksomhetsnivå og sikre samordning mellom virksomhetsstrategien og eventuelle fag- og områdestrategier, herunder ansvar for strategiske analyser på virksomhetsnivå
 • operasjonalisere strategiske mål i konkrete tiltak for å kunne imøtekomme ønsket fremtidsbilde
 • koordinere og gjennomføre perspektivplanlegging og utvikle anbefalinger om prioriterte utviklingsaktiviteter til årlige plan- og budsjettprosesser
  ansvar for drift av virksomhetens prosjektkontor med metodikk og rådgivning innen prosjektledelse og -styring, samt forvalte og videreutvikle beste praksis og standarder på prosjektområdet
 • ansvar for prosesstyring og prosessmetodikk, samt forvaltning av virksomhetens prosesser med tilhørende systemunderstøttelse
 • rådgiver for Stortingets direktør og ledergruppen i strategi- og utviklingsspørsmål
 • tilrettelegge for godt samarbeid med relevante fagmiljøer i administrasjonen

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves det: 

 • utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis mastergrad, minimum bachelorgrad
 • relevant erfaring med å lede andres arbeid
 • relevant erfaring fra utvikling og implementering av strategi
 • solid erfaring med ledelse av relevante prosjekter, prosesser og endringsarbeid
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • personalledererfaring
 • erfaring fra å drive faglig rådgivning tett opp mot politiske prosesser
 • god kunnskap om eller erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

Vår nye seksjonsleder må kunne tenke strategisk og langsiktig, være tydelig på mål og oppfølging samt ha evne til å se sin rolle i en større sammenheng. Vi søker deg som er analytisk og har evne til helhetlig tenkning og ser virksomhetens behov under ett. Du må kunne se muligheter, omforme dem til praktiske løsninger og deretter lede de prosesser som skal sørge for at organisasjonen får den forventede nytte.

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og er god til å bygge relasjoner. Som leder er du systematisk, resultat- og løsningsorientert. Du evner å motivere og inspirere dyktige medarbeidere i utviklingen av seksjonens tjenester. Personlig egnethet vektlegges. 

Stillingen krever sikkerhetsklarering for nivå konfidensielt. 

Vi tilbyr

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass med et hyggelig arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes som seksjonsleder, for tiden i lønnsspennet 942 700-1 102 200,- pr år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som ønsker å gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du fra oss og du gis mulighet til å trekke din søknad.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingssjef Erik Guldhav, telefon 995 15 092, eller til konsulent Kristine Sandstå i Capus på telefon 977 29 641.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen søknadsfristen 21. juni 2024. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring:https://www.stortinget.no/personvern-rekruttering
Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss. 

About the employer

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 500 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Our consultants

Kristine Sandstå

Partner

Erik Guldhav
Avdelingssjef