Vil du være med å videreutvikle finansiell og bærekraftsrapportering i et av Nordens ledende forsikringsselskaper?

Vil du være med å videreutvikle finansiell og bærekraftsrapportering i et av Nordens ledende forsikringsselskaper?
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Regnskapsdirektør
Employer:
Gjensidige Forsikring ASA
Place:
OSLO
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Ida Kristiansen

Rådgiver Research og Analyse
Vi er på utkikk etter ny Regnskapsdirektør for Gjensidige-konsernet!
Vi søker en erfaren leder og fagperson til å videreutvikle regnskapsområdet i Gjensidige – møte og utnytte de utfordringer og muligheter som ligger i ny teknologi, endrede regelverk, et konsern i vekst og det fokus det å være et av Norges største børsnoterte selskaper gir. 

 
Gode grunner til å jobbe i Gjensidige
I Gjensidige har vi jobbet med å sikre liv, helse og verdier i over 200 år. En av grunnene til at vi har lyktes i så lang tid, er at vi hele tiden jobber med å utvikle oss i takt med – og helst i forkant av – de stadige endringene i forsikringsbransjen og samfunnet ellers. Hos oss vil du være en del av et stort fellesskap som trekker i samme retning mot et tryggere samfunn for alle, hvor du kan være stolt av at vi gjør mange konkrete grep for verden rundt oss. 

Regnskapsdirektøren rapporterer til CFO i Gjensidige-konsernet og er en del av området Styring, Finans og Økonomi (SFØ). Foruten regnskapsavdelingene omfatter SFØ investeringer, innkjøp, juridisk, økonomistyring, reassuranse og investor relations. Regnskapsdirektøren vil samhandle bredt i konsernet og sitte tett på konsernets øverste ledelse. I regnskapsavdelingene i Gjensidige vil du møte høy kompetanse, godt samarbeid og svært fornøyde medarbeidere. Sammen med de andre avdelingene innen SFØ sørger regnskap for at vi er best i bransjen på styring og forvaltning av økonomiske ressurser.

 
Arbeidsoppgaver
Regnskapsdirektøren har per i dag 7 direkterapporterende og regnskapsavdelingene har til sammen 37 medarbeidere i Norge, Danmark og Sverige. I tillegg er det egne regnskapsavdelinger i datterselskapene Gjensidige Baltikum, Gjensidige Mobility Group og Gjensidige Pensjonsforsikring som ikke administrativt sorterer under denne stillingen, selv om det regnskapsfaglige ansvaret i stillingen gjelder hele konsernet. Gjensidige er børsnotert og regulert bl.a. av finanstilsynene i de ulike land, med de forpliktelser det medfører også for rapportering av finansiell informasjon. Regnskapsdirektøren har ansvaret for at det finnes et regnskaps- og rapporteringssystem som tilfredsstiller både formelle krav og våre egne krav til tidsriktig og korrekt finansiell og ikke-finansiell informasjon, herunder krav til god intern kontroll. Videre innbefatter ansvaret å utarbeide periodiske (månedlig/kvartalsvis) rapporter til ledelse og styret og kvartalsrapporter eksternt. Regnskapsdirektøren er også en naturlig bidragsyter inn i ulike prosjekter relatert til SFØ sitt ansvarsområde totalt, samt i oppkjøpsprosesser.     

 
Om deg som søker
Til stillingen som Regnskapsdirektør søker vi en erfaren leder med høy regnskapsfaglig kompetanse, som evner å kombinere dette med forretningsmessig forståelse for hvordan finansiell informasjon blir brukt i styringen av et finanskonsern. Vi tror at du i dag arbeider i et revisjonsfirma eller et annet selskap i finanssektoren, eller i en lignende jobb i et konsern utenfor finanssektoren. En lederjobb på dette nivået krever stor grad av selvstendighet, ansvarsfølelse og evne til å arbeide systematisk for å gjøre egne medarbeidere best mulig skodd for å løse sine oppgaver.    
 

Hos oss får du
Vi garanterer en arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte og legger til rette for god personlig og faglig utvikling. Vi sørger for at du kan utvikle deg innenfor rollen du allerede har, men også bygge din karriere ved å bevege deg på tvers av organisasjonen. 
Vi holder til i flotte kontorlokaler (Huset vårt) sentralt i Oslo sentrum. Her finner du treningsmuligheter i eget treningsstudio og gymsal, i tillegg til bedriftsidrettslag med for eksempel klatregruppe, turgruppe og fotball, kulturaktiviteter og andre sosiale grupper. 
Vi gir deg også muligheten til å jobbe delvis fra hjemmekontor etter avtale. Vi tror på fleksibilitet i arbeidshverdagen, noe vi legger til rette for gjennom gode samhandlings- og arbeidsverktøy. 
Du vil også få flere goder, som blant annet spesielt god pensjonsordning, forsikringsordninger med behandlingsforsikring og personalrabatter, firmahytter i inn- og utland, aksjespareordning, sommertid og fleksibel arbeidstid.

Søknadsfrist: Løst.
Søknader behandles fortløpende, og vi oppfordrer deg til å søke så fort som mulig. 
For spørsmål om stillingen kontakt vår rekrutteringspartner Capus v/ Steinar Nilsen (991 00 436) eller Ida Kristiansen (452 82 258).

About the employer

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 4000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.

Our consultants

Ida Kristiansen
Rådgiver Research og Analyse
Steinar Nilsen
Partner