Vil du være med på å skape positive endringer? Sporveien søker nå en Teamleder for å ta kategoristyring i vår innkjøpsorganisasjon til neste nivå!

Vil du være med på å skape positive endringer? Sporveien søker nå en Teamleder for å ta kategoristyring i vår innkjøpsorganisasjon til neste nivå!
Unfortunately, it is no longer possible to apply for the position as we have found the right candidate. Please feel free to check out our other available positions or contact us at adm@capus.no.

Key information

Job title:
Teamleder kategoristyring
Employer:
Sporveien AS
Place:
OSLO
Application deadline:
Løst

Contact consultant

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse
Kollektivtransporten er i vekst, og gjennom Oslopakke 3 investeres det 40 milliarder de neste 20 årene for å ivareta fremtidens behov for miljøvennlig mobilitet. Sporveiens samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Nå har du muligheten til å være med å bygge infrastruktur og kollektivtransport for fremtiden!

Sporveiens Innkjøp & Logistikk enhet er i utvikling og har det siste året innført en tverrfaglig kategoridrevet innkjøpsorganisering, som betjener hele Sporveiskonsernet. Strategisk Innkjøp (SI) har gjennomført de første forbedringsbølgene innen utvalgte innkjøpskategorier med gode resultater.

Til å lede arbeidet med å gjennomføre transformasjonen og til å utvikle kategoristyringen søker vi en fremoverlent teamleder med bakgrunn og erfaring fra kategoristyring, strategisk innkjøp, forretningsutvikling eller rådgivning, og gjerne fra større organisasjoner. Vår nye teamleder får ansvar for å innføre kategoriledelse og utvikle nye kategorier, og lede teamet av kategoriledere i å utvikle sine innkjøpskategorier.
Teamleder skal lede et team på 4 kategoriansvarlige seniorinnkjøpere, og rapporterer til Innkjøpsdirektør.

Arbeidsoppgaver:
 • Utvikle teamet av kategoriansvarlige innkjøpere og innføre nye innkjøpskategorier
 • Bistå kategoriledere med å utarbeide strategier, kategorihandlingsplaner og mål
 • Utvikle Procurement Excellence, metodeverk og verktøy, KPIer og rapportering
 • Lede og utvikle egen innkjøpskategori, skape resultater og bistå forretningen med innkjøpsfaglig rådgivning
 • Ansvar for utvikling av spendanalyse og innføring av digitale støtteverktøy og gode rutiner
 • Bidra til å sikre etterlevelse av Sporveiens innkjøpspolicy, prosedyrer og rutiner, inkl. LOA
 • Legge til rette for og gjennomføre kompetanseheving, kurs og opplæring internt
   
I Sporveien legger vi vekt på trivsel, mangfold og humor. Her får du muligheten til å jobbe for en samfunnskritisk virksomhet med stor betydning for miljøet, bylivet og folks hverdag. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere og mer bærekraftig samfunn.  
Vi tilbyr også: 
 • En variert og spennende arbeidshverdag med stor kontaktflate og utfordrende oppgaver 
 • Et sterkt fagmiljø med gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving 
 • Konkurransedyktig lønn, ryddige og gode arbeidsvilkår
 • Mulighet til å påvirke prosesser, skape verdier og oppnå synlige resultater 
 • Treningsrom på jobb, et aktivt foreningsliv blant de ansatte med bl.a. UNG35 talentprogram, bedriftsidrettslag, korps, og turgruppe
 • Sentrale lokaler i Oslo, og fribillett på reiser med trikk, t-bane og buss i Oslo (sone 1 og 2) 


Hvem er du?
Vi ser frem til å ta imot en ny kollega som har driv og pågangsmot, som trives med å bygge relasjoner og dele erfaringer, og som ser positivt på oppgavene og mulighetene vi som ligger foran oss.
Godt samarbeid er avgjørende, men du vil også i stor grad jobbe individuelt med egne ansvarsområder. Det er derfor viktig at du er selvstendig, serviceorientert, og motiveres av å ha innflytelse på egne oppgaver, gjøre en forskjell og nå ambisiøse mål.  
Vi ser for oss at du også har: 
 • Høyere relevant utdanning, gjerne innen økonomi, innkjøp og logistikk, eller forretningsutvikling
 • Erfaring fra teamledelse, strategisk innkjøpsarbeid, og gjerne fra kategoriledelse og prosjektledelse
 • Erfaring med å planlegge og gjennomføre større strategiske innkjøp vil være en fordel
 • Teknisk kompetanse på relevante digitale verktøy er ønskelig (som Office 365, Excel, Doffin, Achilles / TransQ, spend analytics og Mercell Tendsign konkurransegjennomføringsverktøy
 • Kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser (LOA) er ønskelig
Kjenner du deg igjen i flere av disse punktene, kan du være vår nye teamleder!

Søknadsfrist: Snarest

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus v/ Erling Lampe (991 60 110) eller Emilia Lundahl Otterhals (480 38 088).
 

About the employer

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien trikken, Sporveien T-Banen og Unibuss ble det i 2021 gjennomført mer enn 156 millioner enkeltreiser.

Konsernet har omlag 3730 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er eid 100 prosent av Oslo Kommune

Our consultants

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Erling Lampe

Partner