Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle. Vil du bli med på laget?

Klikk her for å lære mer om avdelingen

Se ledige stillinger

Om Avdeling for
arkitektur og Nye OUS

Teknologimiljøene i Oslo universitetssykehus HF (OUS) er fra inneværende år samlet og organisert under den nyopprettede Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK). Klinikken består, i tillegg til klinikkstab, av Medisinsk-teknologisk avdeling, Intervensjonssenteret, Avdeling for Teknologi og eHelse og Avdeling for arkitektur og Nye OUS. Det er Avdeling for arkitektur og Nye OUS som nå rekrutterer inntil 25 faste stillinger. Avdelingen er under organisering, men skal bestå av høykompetente fagpersoner innen IKT, MTU (medisinskteknisk utstyr) og BTU (byggteknisk utstyr) .

 

Klinikkens hovedansvarsområder:

  • Fremme pasientens helsetjeneste ved å legge til rette for pasientmedvirkning og mestring 
  • Ivareta daglig drift og legge til rette for pasientbehandling med høy kvalitet
  • Utvikle, teste og etablere nye helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger
  • Være et internasjonalt ledende senter for forskning, innovasjon, simulering og undervisning innen fremtidens teknologibaserte medisin
  • Fremme og koordinere utviklingen av nye tjenester sammen med forskningsmiljøer, innovasjonsklynger, teknologibedrifter og andre eksterne aktører.