Politiets sikkerhetstjeneste

Norge blir utsatt for spionasje og PST har behov for Kongerikets beste (menn og kvinner) til vårt arbeid med spionasje og ikke-spredning. Vil du bli med på laget?

Avdeling for kontraetterretning og ikke-spredning

PSTs avdeling for kontraetterretning og ikke-spredning arbeider for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsvirksomhet i og mot Norge fra fremmede stater, samt ulovlig eksport av teknologi og kunnskapsoverføring til land som er underlagt nasjonale og internasjonale sanksjoner. PSTs NTV beskriver hvordan flere utenlandske etterretningstjenester opererer på norsk jord for å rekruttere agenter, stjele informasjon med avanserte nettverksoperasjoner, eller ulovlig skaffe teknologi gjennom fordekt eksport eller oppkjøp.

Etterretning er ett av verdens eldste yrker og de etterretningstjenestene vi jobber mot er de beste av de beste. Og det er vår jobb å stanse de.

Vi søker nå etter flere medarbeidere som ønsker å bli en del av det store spillet.

Finn ut mer om oss her!

Gå til nettsiden vår