Ønsker du å bidra til bedre helsebehandling ved bruk av teknologi? Vi søker IT-arkitekter med på laget!

Litt om Sykehusapotekene

Vi skal bidra til økt pasientsikkerhet. Vi skal også bidra til at kostnadene for helseforetaket og pasientene forbundet med legemiddelanskaffelse holdes så lave som mulig. Det er mange farmasøyter som i dag arbeider ute i sykehusavdelinger. Hensikten er å bidra til riktig medisinbruk og medisinhåndtering når du er innlagt på sykehus.

Vårt samfunnsansvar

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig og effektiv måte. Arbeidet med samfunnsansvar omhandler hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Bli bedre kjent med oss

Gå til nettsiden vår

Spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere i Capus.

Arne H. Underdal-Loktu

Partner