Teleplan Consulting

Vi jobber med digitalisering for samfunnsviktige virksomheter og bransjer.

Vi jobber med store komplekse virksomheter som stiller spesielt store krav til kompetanse og erfaring. For eksempel:

Forsvaret

Vi bidrar med ekspertise og konsulenter til Forsvarets Sikre Plattform, og utfordringer knyttet til transformasjon og sikkerhet for å ta i bruk skyløsninger. Målet er å bidra til et Forsvar som kan møte et endret trusselbilde på en bedre og mer effektiv måte.

Norsk helsevesen

Vi bidrar med virksomhetsarkitektur, sømløs samhandling og bedre bruk av helsedata med mål om å skape et bedre helsetilbud til befolkningen.

Politiet

Vi bidrar i flere store programmer innen prosjektledelse, arkitektur og sikkerhet for å skape et tryggere og sikrere samfunn for befolkningen.

Skatteeetaten

Vi jobber med ledelse og arkitektur for programmer som skal sikre finansiering av velferdssamfunnet, som for eksempel MEMO – modernisering av merverdisystemet.

Telecom

Vi bidrar med prosjektledelse og sikkerhetsarkitektur for å sikre nasjonal infrastruktur.

Samferdsel

Vi bidrar med å etablere bedre virksomhets- og økonomistyring i vegvesenet og anskaffelse av Sporveiens nye signalanlegg.

Bankene

Vi bidrar med prosjektledelse og arkitekturkompetanse for å løfte fagsystemer ut i skyen på en sikker måte.

Vi har et høyt faglig fokus innenfor områdene prosjekt/programledelse, arkitektur (fra sikkerhet til virksomhet) og informasjonssikkerhet. Alle som jobber hos oss er likeverdige og har solid faglig kompetanse og erfaring innenfor digital transformasjon, som handler om IT og omstilling. Vi lever av kunnskap som må utvikles hele tiden og legger derfor stor vekt på kompetansedeling og faglig utvikling. For å få til det, legger vi betydelig innsats i faglige og sosiale arrangementer.

Vi har bedre betingelser enn de fleste, fordi våre kunder stiller større krav til kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne. Noen av disse betingelsene er blant annet:

  • Meningsfulle og utfordrende oppdrag
  • Meget god markedstilgang gjennom rammeavtaler
  • Du er med på å forme utviklingen av selskapet
  • Faste faglige og sosiale samlinger, inkludert årlige samlinger i utlandet
  • Betingelser som gjenspeiler det faglig høye nivået vi har lagt oss på
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Bedriftsidrettslag sammen med vårt søsterselskap Teleplan Globe

Kontakt

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Teleplan Consulting er et at Norges mest erfarne og anerkjente konsulentselskaper, som jobber med digitalisering for samfunnsviktige virksomheter og bransjer. Vi er litt mer fokuserte enn det vanlige konsulentselskap, både faglig og med hensyn til hva vi ønsker å bidra med for våre samfunnskritiske kunder. Våre konsulenter er dyktige, engasjerte og er flinke til å dele kunnskap og kompetanse. Vi er ca. 30 erfarne prosjektledere og rådgivere som bistår både offentlig og privat virksomhet i gjennomføring av komplekse og samfunnsviktige digitaliserings- og IT-prosjekter for kunder som blant annet Forsvaret, politiet, helsesektoren, samferdsel og andre større offentlige virksomheter som Oslo kommune. Dette er i tillegg til et utvalg større, private virksomheter so for eksempel, Telenor, Hafslund, Storebrand og CircleK.

Vil du bli bedre kjent med oss?

Nettside