Vi opplever stor interesse og etterspørsel etter løsningene våre, og går nå inn i en veldig spennende og ekspansiv fase. Vil du være med på laget?

Om oss

Temalogic er et skandinavisk softwareselskap som utvikler og tilbyr programvaren QuantumLeap. QuantumLeap er en SaaS løsning som gjennom avansert analyse og prosessering av store datamenger, bidrar til bedre beslutninger og effektivisering av sentrale og strategiske prosesser i verdikjeden. Kundene er blant annet retailkjeder som bruker produktene våre til å planlegge, gjennomføre og analysere kampanjer, samt strategisk og taktisk styring av varesortimentet og priser. Vi er i dag et team på i underkant av 20 personer i Norge, Sverige, Baltikum og Asia. Kontoret vårt i Norge ligger på Fjellhamar, men vi ser for oss å flytte til større lokaler innen det neste året.

Kontakt

Ellen Skedsmo Wilter

Seniorrådgiver/Prosjektleder

Jonas Rambæk

Partner

Bli bedre kjent med oss!

Les mer