Vil du bli vår nye løsningsansvarlig og assisterende datasikkerhetsleder?

Vil du bli vår nye løsningsansvarlig og assisterende datasikkerhetsleder?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Løsningsansvarlig og assisterende datasikkerhetsleder
Arbetsgivare:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Plats:
TØNSBERG
Ansökningstiden:
Løst

Vil du være med på å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap? Er du opptatt av fremtidsrettede løsninger, digitalisering og smidige utviklingsprosesser? DSB har et stort antall IKT-løsninger, både egenutviklede og standardapplikasjoner, og søker en løsningsansvarlig med hovedfokus på graderte løsninger, til vårt hovedkontor i Tønsberg. Nysgjerrig? Les videre og ta gjerne kontakt med oss!

Stillingen inngår i løsningsteamet og kandidaten får en viktig rolle knyttet til å håndtere DSBs graderte løsningsportefølje.

Du skal

 • lede og følge opp prosjekter og endringer med hovedfokus på graderte løsninger og plattformer
 • bistå i daglige leveranser, anskaffelsesprosesser og leverandøroppfølging av våre løsninger og plattformer
 • ha kontakt med leverandører, inkludert etablering og oppfølging av ytelsesnivå
 • assistere DSL i forvaltningen av DSBs graderte løsninger

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • bachelorgrad innenfor relevant område. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • relevant erfaring med en eller flere av følgende:
  • innføring og forvaltning av IKT-løsninger
  • anskaffelsesprosesser og leverandøroppfølging
  • integrasjoner, sikkerhet på ulike plattformer
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • mulighet for å kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og Nato Secret før tiltredelse

Vi ønsker at du har erfaring fra en eller flere av følgende områder:

 • forvaltning av graderte løsninger
 • Microsofts plattformer, som Office 365 og Sharepoint
 • prosjektledelse
 • kontinuerlig ivaretakelse av strenge krav til IKT-sikkerhet 

Personlige egenskaper:

 • resultatorientert
 • gode kommunikasjonsegenskaper
 • analytisk
 • selvstendig
 • løsningsorientert

Vår nye medarbeider får

 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom kursing og konferanser
 • fleksibel arbeidstid med sommertid og fleksitidsordning
 • stor fleksibilitet rundt hjemmearbeid (inntil 50% hjemmearbeid)
 • moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg
 • kantine, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 650 300 til 776 900 (lønnstrinn 70-78), stillingskode 1364 (seniorrådgiver). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om avdelingen/seksjonen/stillingen

IKT-seksjonen består av 24 engasjerte ansatte fordelt på 3 team (driftsteam, løsningsteam og utviklingsteam). Vi arbeider aktivt med drift, overvåking og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene i DSB. Vi har en robust IKT-forvaltning og er stolte av hva vi gjør og bidrar med. DSBs rolle og betydning i samfunnet gjenspeiles i vår arbeidshverdag. 

Som assisterende datasikkerhetsleder (DSL) blir du en del av vårt løsningsteam. God utnyttelse av graderte løsninger og plattformer får stadig større betydning for DSB. Løsningsteamet har ansvaret for løsningsporteføljen (gradert og ugradert) i DSB, vår bruk av nasjonale felleskomponenter, integrasjonsområdet og løsningsarkitektur. Enhetlig løsningsarkitektur og robust forvaltning, samt vedlikehold og utvikling av løsningsporteføljen, er vesentlig for DSB. Vi har en hybrid drifts- og forvaltningsmodell og har en blanding av intern og ekstern produksjon av IKT-tjenester.

I stillingen vil du aktivt bidra til at vår graderte løsningsportefølje støtter DSBs virksomhet på en optimal måte. DSB stiller høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø ivaretar.  
 

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. 
 

Offentlig søkerliste
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer på www.dsb.no