Distriktssjef Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Distriktssjef Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Distriktssjef
Arbetsgivare:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Stad:
Steinkjer
Ansökningstid:
Utløpt

Sivilforsvaret er statens beredskapsressurs og en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Som distriktssjef skal du sørge for gode relasjoner med lokale og regionale samarbeidsparter, som nødetater, kommuner og statsforvaltere, og du skal ha inngående kjennskap til lokalsamfunnet.

Sivilforsvaret skal beskytte befolkningen i fred, krise og krig, og trå til når lokale og regionale ressurser ikke strekker til. Vi er nå på jakt etter ny distriktssjef i Nord-Trøndelag, som får en sentral rolle i å levere på dette viktige samfunnsoppdraget.

Distriktssjefene inngår i den nasjonale ledergruppen til Sjef Sivilforsvaret, og representerer DSB lokalt og regionalt. Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner og vil være med og forme fremtidens arbeid med samfunnssikkerhet.


Du skal
 • lede og utvikle sivilforsvarsdistriktet i tråd med DBSs overordnede mål, strategier og verdigrunnlag
 • bidra til å videreutvikle, modernisere og profesjonalisere Sivilforsvaret
 • levere på samfunnsoppdraget i ditt distrikt og sørge for at daglige oppgaver knyttet til oppfølging av ansatte, tjenestepliktige og materiell, ivaretas
 • ha operativt ansvar for ansatte og tjenestepliktige mannskaper i øvelser og innsatser
 • videreutvikle samarbeidet og samvirket med andre regionale beredskapsaktører, kommuner og statsforvalteren
 • inngå i beredskapsvaktordningen

Som distriktssjef i Sivilforsvaret, må du også være klar for sivil innsats sammen med ansatte og tjenestepliktige hvis Norge skulle rammes av alvorlig krise eller krig. 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant bachelorgrad. Særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til bachelorgrad. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • sikkerhetsklarering før tiltredelse

Vi ønsker at du har:

 • relevant ledererfaring, gjerne fra en sivil etat eller virksomhet
 • erfaring med beredskapsarbeid
 • erfaring fra samfunnssikkerhetsarbeid på lokalt eller regionalt nivå
 • erfaring som instruktør under trening og øvelser, eller annen pedagogisk erfaring
 • erfaring med utredninger og analysearbeid
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på engelsk

Forventninger til deg som leder:

Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding. Du må stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Som distriktssjef i Sivilforsvaret representerer du DSB lokalt og regionalt, og det forventes at du har god forståelse for denne rollen. 

Vår nye leder får
 • selvstendig stilling med utfordrende oppgaver innenfor beredskap og samvirke
 • mulighet for stor grad av påvirkning på samfunnssikkerhetsarbeidet i ditt distrikt
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • årslønn fra kr 744 600,- til 840 900,- (ltr 77-81), stillingskode 1482 (distriktssjef). I helt ekstraordinære tilfeller, kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 
   

Om Sivilforsvaret og stillingen
Sivilforsvaret er statens forsterkningsressurs i distriktene, og skal beskytte befolkningen. Ved ulykker, flom, skred, brann, pandemi og andre hendelser, bistår Sivilforsvaret nød- og beredskapsetatene.

I store kriser og krig har Sivilforsvaret oppgaver knyttet til varsling, tilfluktsrom, evakuering og beskyttelse av befolkningen.

Sivilforsvarsstyrken består av 8000 tjenestepliktige fordelt på 20 distrikter, som ledes av en distriktssjef. I tillegg til tjenestepliktige, har distriktene fast ansatte. I Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt er det 6 ansatte og 333 tjenestepliktige.

Les mer på www.dsb.no/distriktssjef og www.sivilforsvaret.no.

Sivilforsvaret er i stadig utvikling og modernisering for å imøtekomme nye krav og forventninger. Distriktssjefene inngår i den nasjonale ledergruppen til Sjef Sivilforsvaret, og må bidra til strategisk utvikling av trening, utdanning, kapasiteter og operativ evne. Distriktssjefene må derfor være endringsorientert og motivert for nye arbeidsmetoder og krav til tjenesten.

Som distriktssjef skal du lede og delta på øvelser og innsatser, der du også må ivareta sikkerheten for dine ansatte og tjenestepliktige. Du må være fysisk og psykisk skikket til å jobbe i en beredskapsorganisasjon. Det forventes at du tar en aktiv rolle i utrednings- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre avdelinger i DSB og eksterne etater.

Kort sagt: Denne stillingen krever både operative og strategiske egenskaper. I denne lederstillingen må du også kunne ta i et tak med praktiske oppgaver og håndtering når situasjonen krever det.

Du må regne med noe reisevirksomhet og overtidsarbeid. Sivilforsvaret er uniformert.

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av regjeringens inkluderingsdugnad. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer på www.dsb.no

Våra konsulter

Baard Storsveen
Partner
Sigurd Heier
Fung. sjef Sivilforsvaret
Jørn Atle Moholdt
NK