Er du Tolletatens nye personvernombud?

Er du Tolletatens nye personvernombud?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nyckelinformation

Jobbtitel:
Seniorrådgiver
Arbetsgivare:
Tolletaten
Stad:
OSLO
Ansökningstid:
Utløpt

Tolletaten har en omfattende behandling av personopplysninger, både gjennom saksopplysninger fra importører og eksportører, og gjennom etatens kontroll- og etterretningsarbeid. Personvern er et viktig satsingsområde for etaten.

Til rollen som personvernombud søker vi deg som er motivert for å ta en ledende rolle i arbeidet for at Tolletaten ivaretar personvernet til de registrerte, ved å informere og gi råd om behandling av personopplysninger. Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med både ledelsen og ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen, og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling innenfor et spennende og høyt prioritert fagområde. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative.

Personvernombudet skal kunne formidle lovkrav på en forståelig måte, og må ha evnen til å kommunisere med både ledelsen og øvrige ansatte.

Juridisk divisjon består av tre avdelinger og en stab. Divisjonen har et overgripende ansvar innen rettsanvendelse og rettsutvikling i etaten. Divisjonen er også Tolletatens klageinstans.

Divisjonsstaben er tillagt et særlig ansvar for styring, oppfølging og koordinering internt i divisjonen og med andre deler av virksomheten. Personvernombudet er faglig uavhengig og rapporterer til Tolldirektøren, men stillingen er administrativt plassert i divisjonens stab. Du vil også være del av et godt og solid fagmiljø på personvern i divisjonen.

Ombudets funksjon dekker hele Tolletatens virksomhet.

 

Som Tolletatens personvernombud vil du:

 • bidra i videreutviklingen av det strategiske arbeidet med å styrke personvernet i Tolletaten
 • være en tydelig premissleverandør i etatens digitaliseringsarbeid
 • gi råd om hvordan Tolletaten kan ivareta personvernet til de registrerte på en best mulig måte, både til ledelsen og medarbeidere
 • veilede og følge opp ved avvik på personvernområdet
 • kontrollere at Tolletaten etterlever det til enhver tid gjeldende personvernregelverket
 • være en diskusjonspartner og rådgiver på alle nivåer i etaten,
 • sørge for kompetanseheving og holdningsskapende arbeid på personvernområdet

Kvalifikasjonskrav:

 • mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap, forvaltningsinformatikk e.l.
 • minst 5 års relevant arbeidserfaring
 • meget høy personvernkompetanse
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Du har:

 • høy gjennomføringsevne, og trives med å jobbe både selvstendig og i team
 • en løsningsorientert tilnærming til rollen som personvernombud
 • svært gode samarbeidsevner
 • evne til å identifisere prinsipielle problemstillinger
 • høy faglig integritet
 • svært god virksomhets- og rolleforståelse

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver innenfor et høyt prioritert fagområde i en divisjon med høy kompetanse
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum
 • stilling som seniorrådgiver, med avlønning på 700 000 – 900 000 kroner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Staben i juridisk divisjon består av tre medarbeidere som ledes av stabsleder. Vi støtter juridisk direktør i ledelsen av divisjonen, både administrativt og faglig, og har personalansvaret for etatens personvernombud.


Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder Joakim Svebakken på 92 69 79 00, eller joakim.svebakken@toll.no. For mer informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våra konsulter