Assisterende fakultetsdirektør

Assisterende fakultetsdirektør
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Assisterende fakultetsdirektør
Arbeidsgiver:
Universitetet i Oslo (UiO)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Eva Helene Mjelde

Fakultetsdirektør

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Vi har en omfattende portefølje av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter i samarbeid med eksterne aktører, herunder ca. 400 bedrifter og enheter både i privat og offentlig sektor. Fakultetet har et framtidsrettet og bredt tilbud av utdanning innen realfag og teknologi, der bærekraft og dannelse skal stå sentralt i alle våre studieprogrammer.

Fakultetets virksomhet skal kjennetegnes ved høy etisk standard og høy kvalitet i alle ledd, vilje til dristighet, og nyskapende valg. Fakultetet skal være tydelig i sine prioriteringer, dyrke kreativitet, være ambisiøst og bli ansett som internasjonalt ledende i arbeidet med å bidra til samfunnsutviklingen generelt og en bærekraftig utvikling spesielt. Fakultetet skal være en sentral forvalter av naturvitenskapelig tradisjon og kultur.

Fakultetet har om lag 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte, 800 doktorgradskandidater og 6000 studenter, og en omsetning på nær 2 milliarder NOK. 


Om stillingen

Assisterende fakultetsdirektør har en nøkkelrolle i fakultetets administrative toppledelse og vil være en sentral rådgiver og støttespiller for fakultetsdirektøren og for dekanatet. 

Fakultetsadministrasjonen utgjør en kompetanserik støtteenhet med ca. 100 medarbeidere med forvaltningsoppgaver innen økonomi, HR, utdanning, forskning og kommunikasjon. Vårt formål er å levere profesjonell og effektiv støtte til fakultetets kjernevirksomhet innen forskning og utdanning.

Vi søker deg som kan bidra til strategisk, målrettet og lagbyggende ledelse av fakultetets administrasjon, der effektivisering, kvalitet og god ressursutnyttelse vil stå sentralt. Du vil være en pådriver for prosessforbedring og for at vi tar digitale løsninger i bruk i våre daglige arbeidsprosesser. Evne til å motivere og skape bred entusiasme for utvikling og endring vil være viktig.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør og inngår i fakultetsdirektørens ledergruppe. Som del av ledergruppen vil du bidra aktivt til utviklingen av fakultetet og til at vi utgjør et samlet lag som fremmer samarbeid, utvikling og smidig oppgaveløsning på tvers av nivåer og enheter.
 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå fakultetsdirektør i daglig ledelse og i leveranser til dekanat innenfor en bredde av saksområder og problemstillinger, samt bidra i videre utvikling av administrasjonen ved fakultetet og instituttene.
 • Koordinere og lede prosjekter og prosesser knyttet til eksempelvis organisasjonsutvikling, forbedring av arbeidsprosesser, arealutnyttelse, samt implementering av digitale løsninger.
 • Koordinere bestillinger fra og rapportering til UiOs sentrale nivå. 
 • Organisering av og saksforberedelser til fakultetsledelsens og fakultetsstyrets møter, herunder ansvar for utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag og saksfremlegg.
 • Sikre gjennomføring av valg og nominasjoner til styre, komiteer og utvalg, herunder lede fakultetets valgsekretariat.

Assisterende fakultetsdirektør kan delegeres stedfortrederfunksjon, budsjettdisponeringsmyndighet og personalansvar.
 

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad
 • Solid og bred ledererfaring relevant for stillingens ansvar og arbeidsoppgaver fra store og komplekse organisasjoner
 • God forvaltningskompetanse, økonomiforståelse og erfaring med virksomhetsstyring
 • Dokumentert kompetanse innen prosjektledelse og/eller ledelse av endringsprosesser av relevant kompleksitet
 • Meget god kunnskap om rammebetingelser for statlige virksomheter
 • Meget god kunnskap om universitets- og høyskolesektoren
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Administrativ erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Innsikt i relevant HMS-tematikk

Personlige egenskaper

 • Gode strategiske egenskaper og evne til å se helhet.
 • Fleksibilitet, evne til å håndtere kompleksitet og høy arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Videre at du er proaktiv, har evne å tilegne deg kunnskap fra andre raskt og er oppmerksom overfor behov i organisasjonen.
 • Som leder har du en motiverende lederstil preget av gode samarbeidsevner, mulighetsorientering og dialog, med sterk gjennomføringskraft.

Vi tilbyr

 • Lønn som underdirektør, stillilngskode 1059, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 996 000 og kr 1 196 800, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

 

Kontaktinformasjon

Fakultetsdirektør Eva Helene Mjelde, telefon: 90015585, eller e-post: e.h.mjelde@mn.uio.no

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272 eller e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

 

 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.
Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.
Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.
Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.

Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner – studier, forskning, kommunikasjon, HR og økonomi.

Våre konsulenter

Eva Helene Mjelde
Fakultetsdirektør