Bli en del av Finance i Norges Bank – en økonomifunksjon med fokus på utvikling og lagånd

Bli en del av Finance i Norges Bank – en økonomifunksjon med fokus på utvikling og lagånd

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Finance Advisor
Arbeidsgiver:
NORGES BANK
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
18.04.2024

Kontakt konsulent

Johannes Westersø

Partner

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Bli en del av vårt team:

Er regnskap og økonomi ditt fag og interesseområde? Har du en drivkraft for å bidra til nøyaktighet og utvikling? Norges Bank søker nå en faglig sterk og engasjert Finance Advisor for å styrke vårt team.

Finance er den sentrale økonomifunksjonen i Norges Bank og har ansvaret for virksomhetsstyring, finansiell rapportering, økonomisystemer, fakturabehandling, lønnsutbetaling og innkjøp. Finance har i dag 25 engasjerte medarbeidere. Utvikling, forbedringsarbeid og samarbeid står høyt på vår agenda. Vi tror at takhøyde og trivsel er en forutsetning for utvikling og måloppnåelse.

I rollen som Finance Advisor, vil du ta en aktiv del i å håndtere og løse regnskapsmessige oppgaver og problemstillinger, noe som krever både dybdeforståelse og praktisk tilnærming til regnskap. Du vil administrere og videreutvikle vårt økonomisystem, Unit4, og bidra til at systemet støtter vår virksomhet på best mulig måte. Finance Advisor vil ivareta dialog med IT og systemleverandør og bidrar til at vi utnytter systemene våre på en best mulig måte.  Du vil være en nøkkelperson i videreutviklingen av vår økonomifunksjon, der din innsats vil bidra til effektivisering og forbedring av våre økonomiprosesser. Vi er også i ferd med å implementere Power BI i økonomifunksjonen og ønsker at du kan spille en aktiv rolle i videreutvikling av verktøyet.  I tillegg til disse kjerneoppgavene, vil du også bistå med øvrige oppgaver innenfor våre ansvarsområder, noe som stiller krav til fleksibilitet og evnen til å håndtere et variert arbeidsomfang. Stillingen byr på gode utviklingsmuligheter.
 

Kvalifikasjoner og ferdigheter:

  • Relevant utdanning 
  • God kjennskap til ERP-systemer
  • Solid regnskapsforståelse og kjennskap til IFRS
  • Erfaring fra prosjektarbeid
  • Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
  • God vandel og ordnet økonomi er en forutsetning, utdannelse og arbeidserfaring vil bli nøye verifisert
Vi ser etter en engasjert og proaktiv kandidat som er selvstendig, handlekraftig og nysgjerrig på ny teknologi. Med en analytisk tilnærming ønsker vi deg som søker å forstå komplekse problemstillinger og finne løsninger. Sosial kompetanse er essensielt, da samarbeid på tvers av team og avdelinger står sentralt i vår virksomhet. Integritet er avgjørende for oss. Vi ser etter medarbeidere som handler etter våre etiske retningslinjer, både profesjonelt og personlig.

Er du klar for å ta steget videre i din karriere ved å bli en del av en sentral samfunnsinstitusjon, en som setter pris på dine bidrag og gir rom for personlig og profesjonell utvikling? Send oss din søknad og CV i dag!

Har du spørsmål knyttet til stillingen ta gjerne kontakt med vår samarbeidspartner Capus, ved Johannes Westersø 951 79 169 eller Jenny Conradi 908 33 014.

Om arbeidsgiveren

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter egne valutareserver på om lag 800 milliarder kroner, og Statens pensjonsfond utland (SPU) eller oljefondet på om lag 17 000 milliarder kroner på vegne av staten.

Våre konsulenter

Johannes Westersø

Partner

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen