Bli en nøkkelspiller i det grønne skiftet som Financial Controller hos Sporveien

Bli en nøkkelspiller i det grønne skiftet som Financial Controller hos Sporveien

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Financial Controller
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Johannes Westersø

Partner
Er du på jakt etter en utfordrende og givende karriere innen finans, med en mulighet til å bidra til det grønne skiftet? Sporveien, en ledende aktør innen offentlig transport i Oslo, søker nå en engasjert og dyktig Financial Controller til å styrke deres økonomiteam. Som en nøkkelbedrift i byens infrastruktur, tilbyr Sporveien en unik mulighet til å bidra direkte til drift og utvikling av en essensiell tjeneste for innbyggerne i Oslo. Samtidig får du muligheten til å støtte byens overgang til mer bærekraftige transportløsninger.

Som Financial Controller i Sporveien vil du ha en variert arbeidshverdag med ansvar for viktige økonomiske funksjoner og prosesser. Som en del av vårt økonomiteam blir du en viktig brikke blant seks engasjerte kolleger, hvor alle jobber tett sammen med resten av økonomiavdelingen.
Hos Sporveien legger vi stor vekt på læring og utvikling, og du vil finne betydelige muligheter for å utvide din kunnskap og videreutvikle dine ferdigheter.

Dine primære arbeidsoppgaver vil omfatte:
 
  • Finansiell controlling. En sentral del av rollen vil være å gjøre den månedlige konsolideringen og bistå i rapportering til konsernledelsen og styret. Rollen har også ansvar for analyser og oppfølging av balansen i alle selskaper, samt resultatanalyser ifm månedsavslutningen
  • Årsoppgjør og konsernregnskap. Du vil ha ansvar for å utarbeide årsregnskap med noter for alle datterselskapene, samt utarbeidelse av konsernregnskap med noter i samarbeid med konsernregnskapssjefen
  • Konsernøkonomi. Du vil ivareta viktige oppfølgingsoppgaver hos vårt morselskap, Sporveien AS, spesielt knyttet til måneds- og årsavslutninger. Dette omfatter alt fra regnskapsmessig avsetninger, og avstemming av balansen til utsendelse av grunnlag for avsetninger til andre avdelinger
  • Fakturabehandling. Du vil spille en nøkkelrolle i prosessen med å sende ut fakturaer og oppfølge disse. 

Vi søker en person med høyere økonomisk utdannelse på bachelornivå med 2-4 års erfaring innen regnskap og økonomi. Du har solid forståelse for regnskap, interesse for konsernregnskap, og erfaring med utarbeidelse av ligningspapirer. En god forståelse av systemer er viktig, spesielt kunnskap om IFS og Cantor vil være en fordel. I tillegg er sterke IT-kunnskaper, særlig i Excel, ønskelig. Vi verdsetter fleksibilitet, evnen til å jobbe godt i team, og gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.
 

Hvorfor velge Sporveien?

Hos Sporveien finner du en unik mulighet til å gjøre en reell forskjell i samfunnet. Vår innsats er avgjørende for kollektivtrafikken, miljøet og bylivet, hvor vi står i spissen for å skape et mer bærekraftig samfunn. Vi tilbyr et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø, preget av trivsel, mangfold, og en god dose humor, som legger grunnlaget for en engasjerende arbeidshverdag.

Vi er dedikerte til din karriereutvikling og tilbyr omfattende muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, slik at du kan vokse både personlig og profesjonelt. Med konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, inkludert tilgang til trimrom og bedriftsidrettslag, legger vi til rette for en balansert og sunn arbeidshverdag.

Som en del av Sporveien-familien vil fast ansatte og deres familier nyte godt av fribillett innenfor sone 2 på Ruters nettverk, et tilbud som strekker seg ut over jobben og inn i hverdagen. Vi søker etter individer som deler våre kjerneverdier: Pålitelighet, engasjement, og samhandling, og som er motiverte for å bidra til vår positive kultur.

Er du klar til å ta steget inn i en karriere hos Sporveien, hvor du kan bidra til et grønnere og mer levende Oslo?

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).

Dersom du har spørsmål eller er nysgjerrig på rollen, er du velkommen til å kontakte Capus, ved Johannes Westersø 95 17 91 69 eller Jenny Conrad 90 83 30 14.

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og omegn i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Sporveien er en samfunnskritisk virksomhet med stor betydning for miljøet, bylivet og folks hverdag. Samfunnsoppdraget er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Våre konsulenter

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Johannes Westersø

Partner

Søk på stillingen