Bli en sentral aktør i kapitalforvaltningen hos Gjensidigestiftelsen, Norges største finansstiftelse

Bli en sentral aktør i kapitalforvaltningen hos Gjensidigestiftelsen, Norges største finansstiftelse

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Finanscontroller
Arbeidsgiver:
Gjensidigestiftelsen
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
28.05.2024

Kontakt konsulent

Johannes Westersø

Partner

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse
Som finanscontroller vil du bli et viktig bindeledd i kapitalforvaltningen i stiftelsen. Vi ser etter deg som har relevant erfaring innen verdipapirrapportering, gjerne fondsrapportering eller kunderapportering. Som person er du engasjert, tallsterk og analytisk. Du er nysgjerrig, med lyst og evne til å bidra til videreutvikling av rapporteringsfunksjonen og utviklingsmuligheter for avdelingen. Du vil få en sentral posisjon i et dynamisk og spennende kapitalforvaltningsmiljø. Du vil ha et ansvar på tvers av aktivaklasser og følge opp eksterne leverandører.

Arbeidsoppgaver
 • Månedlig rapportering av stiftelsens plasseringer i finansielle instrumenter
 • Etablere rutiner, vedlikeholde og utvikle rapporterings- og porteføljehåndteringssystemene
 • Være en kontrollfunksjon og ha ansvar for kvalitetssikring av input/output i verdipapirsystemene
 • Bidra i diverse prosjektarbeid rundt rapportering
 • Løpende avstemminger og avviksanalyser
 • Bidra til effektivisering og kvalitetssikring

Kvalifikasjoner
 • Minimum 3 års høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring fra verdipapirrapportering eller finansrapportering
 • Gode IT-kunnskaper
 • God tallforståelse
 • Flytende norsk og gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Økonomisk forståelse, interesse for finansmarkedet og finansielle instrumenter
 • Være en initiativtager
 • Gode samarbeidsevner
 • Rask og nøyaktig
 • Selvstendig
 • Du er en person som ser etter løsninger, ikke problemer

Vi tilbyr
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Kompetent fagmiljø innen kapitalforvaltning
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode ordninger for personalforsikring, innskuddspensjon og boliglån
 • Firmahytte
 • Støtte til trening
 • Moderne lokaler på Aker Brygge
 • Jobb i en stiftelse som gjør noe meningsfylt for samfunnet

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Partner Johannes Westersø i Capus på 95 17 91 69 eller Rådgiver Jenny Conradi på 90 83 30 14.

Om arbeidsgiveren

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige Forsikring ASA med over 60 prosent av aksjene. Aksjeutbyttet stiftelsen mottar fra Gjensidige, videreformidles som kundeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Som finansstiftelse forvalter stiftelsen rundt 33 milliarder kroner. Midlene er investert i aksje-, rente- private equity- og eiendomsfond, og avkastningen fra disse investeringene brukes til gavetildelinger innen trygghet og helse. Målet med støtten som i hovedsak går til frivillige lag og foreninger er å bidra til at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn. Siden 2007 har Gjensidigestiftelsen delt ut over 3 milliarder kroner til nesten 10.000 ulike tiltak i Norge. Gjensidigestiftelsen har fokus på bærekraft. Vi er pr i dag 28 ansatte og holder til på Aker brygge.

Våre konsulenter

Johannes Westersø

Partner

Jenny Conradi

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen