Caritas Norge søker en trygg leder til rollen som generalsekretær

Caritas Norge søker en trygg leder til rollen som generalsekretær
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Generalsekretær
Arbeidsgiver:
CARITAS NORGE
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Caritas Norge søker en trygg leder til rollen som generalsekretær.
Generalsekretæren er Caritas Norges øverste administrative leder, og har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle organisasjonen. Stillingen rapporterer til styret i Caritas Norge.

Generalsekretæren ansvarsområder omfatter blant annet å:
 • Lede organisasjonen i samsvar med Caritas’ formål og verdigrunnlag
 • Sikre god drift og utvikling i tråd med vedtatte strategier og mål
 • Sørge for en forsvarlig økonomistyring av Caritas Norge, og sikre at prosjektmidler og innsamlede midler forvaltes på en forsvarlig måte
 • Profilere organisasjonens arbeid utad i media og opp mot myndighetskontakter
 • Lede arbeidet med å videreutvikle Caritas som en sentral aktør innen migrasjon, integrering, fred og forsoning, og utviklings- og humanitært arbeid
 • Representere Caritas Norge overfor Kirken i Norge og Caritas internationalis i Roma
 • Holde kontakt med internasjonale organisasjoner og samarbeidspartnere
Kvalifikasjonskrav:
 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring fra relevant virksomhet og nivå
 • Erfaring fra virksomhetsstyring og endringsledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid
Å være generalsekretær i Caritas Norge forutsetter kjennskap til og respekt for Den Katolske kirkes tro og lære.

Det vil være en fordel med:
 • Erfaring fra mediehåndtering
 • Erfaring fra organisasjonsliv eller interesseorganisasjoner
 • Erfaring fra partssamarbeid
Vår nye generalsekretær:
 • Er en trygg og samlende leder
 • Har god evne til å sette retning og motivere medarbeidere
 • Har god gjennomføringsevne
 • Har god organisasjons- og rolleforståelse, og evne til å bygge relasjoner
 • Har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Generalsekretæren ansettes på åremål for seks år, med mulighet for forlengelse i seks år.

Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Capus, Kristine Sandstå på tlf 977 29 641, eller Peder Lund på tlf 977 35 088.

Søknadsfrist: 27.11.2023
 

Om arbeidsgiveren

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon i Norge og er en del av Caritas Internationalis som er et av verdens største humanitære nettverk, med over 160 medlemsorganisasjoner og tilstedeværelse i 200 land og territorier. Caritas visjon er en verden der menneskers iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realiseres. Caritas Norge jobber internasjonalt med nødhjelp- og utviklingsarbeid, og i Norge jobber Caritas for å bistå flyktninger og innvandrere i sårbare situasjoner for å bli integrert og inkludert i det norske samfunnet. For mer informasjon se Caritas.no

Våre konsulenter

Peder Lund

Partner

Kristine Sandstå

Partner