Daglig leder/Brann- og redningssjef

Daglig leder/Brann- og redningssjef

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Arbeidsgiver:
INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS
Sted:
MYSEN
Søknadsfrist:
02.06.2024

Kontakt konsulent

Til å lede vår organisasjon i Indre Østfold søker vi nå ny toppleder til rollen som:
Daglig leder/Brann- og redningssjef

Vi søker en synlig, målrettet og beslutningssterk leder som vil lede og utvikle IØBR IKS inn i fremtiden. Vår nye leder må evne det å lede organisasjonen videre på en trygg, motiverende, engasjerende og tillitsskapende måte

Stillingen som brann- og redningssjef for IØBR er en samfunnsviktig stilling og innebærer et stort ansvar, og betydelig innflytelse på brannsikkerheten for våre innbyggere. Som øverste leder for brannvesenet i regionen får du et sentralt ansvar for å videreutvikle organisasjonen til det beste for innbyggere og eierkommuner, hvor målet er et solid brannvesen for framtiden.

Virksomheten er organisert med seks stasjoner og tre avdelinger: forebyggende avdeling, beredskapsavdelingen og administrasjonsavdelingen.

Du vil ha en sentral rolle i å ivareta og utvikle samarbeidet med våre eierkommuner og med andre brannvesen, og være en pådriver for Beredskapsarbeidets fire grunnleggende prinsipper: ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Leder har ansvaret etter delegert myndighet og forestår den daglige ledelsen av selskapet ved å følge selskapsavtalen, og til enhver tid gjeldende regelverk.

Ansvarsområder:
 • Daglig ledelse av brann- og redningsvesenet, inkludert personalansvar
 • Krise- og beredskapshåndtering
 • Sikre gjennomføring og utvikling av overordnede mål og strategier
 • Sikre god og forsvarlig drift, og legge til rette for at brann- og redningsetaten er godt forberedt for endringer som følger av samfunnsmessige og andre ytre påvirkninger, inkludert ansvar for HMS
 • Ivareta god styring av økonomi, regnskap og budsjett
 • Videreutvikle organisasjonen gjennom å sikre positiv organisasjonskultur og godt kollegialt fellesskap, inkludert samarbeid med tillitsvalgte og ansattrepresentanter i henhold til lover og avtaler 
 • Representere selskapet internt og eksternt, inkludert mediehåndtering
 • Andre saker som naturlig hører innunder ledelse av selskapet
   
Kvalifikasjoner:
 • Oppfylt krav i forskrift som innebærer:
  • Ha relevant høyskole- eller universitetsutdannelse på masternivå
   • Eventuelt kvalifikasjoner som leder av brann- og redningsvesen i ansvarsområde med inntil 50 000 innbyggere, og minst fem års erfaring som leder av brann- og redningsvesen
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid
 • Relevant ledererfaring med god resultatoppnåelse
 • Erfaring og faglig trygghet fra brannvesen eller annen relevant beredskapsetat innenfor samfunnssikkerhet, forsvar, politi, offshore eller tilsvarende organisasjon
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Søkere som ikke har yrkesutdanning i forebyggende brannvern og kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse, jfr. Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) § 45. pkt. 2, er forpliktet til å gjennomføre utdanningen snarest og senest 2 år fra ansettelse.

Den som blir tilsatt må levere uttømmende og utvidet politiattest av ny dato og kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG.

Det er ønskelig med:
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og interkommunalt samarbeid
 • Forståelse for politiske beslutningsprosesser og skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper:
 • Trygg og synlig i lederrollen, med evne og vilje til videreutvikling
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Robust og resultatorientert, med god gjennomføringsevne
 • God rollemodell – som er inkluderende, viser retning, stiller krav, følger opp og legger til rette for gjennomføring
 • Medarbeiderorientert og med evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt gode evner til å lytte
   
Hva vi kan tilby:
 • En svært spennende og samfunnsviktig lederstilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • En stilling som innebærer stort handlingsrom og innflytelse i samarbeide med våre eierkommuner og andre brannvesen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning

Om prosessen:
Alle henvendelser som rettes til rådgiver i CAPUS AS før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. IØBR ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. I henhold til offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Det er mulig å søke om unntatt offentlighet. Dersom vilkårene ikke er til stede, vil søker bli forhåndsvarslet om dette. Vi vil gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.
Politiattest må kunne fremlegges på forespørsel for aktuelle kandidater.

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Capus, Peder Lund, tlf. 977 35 088, eller Erling Lampe, tlf. 991 60 110, for en nærmere prat om denne muligheten. Se kontaktopplysninger i annonsen.

Søknadsfrist: 2. juni 2024
 

Om arbeidsgiveren

Indre Østfold brann og redning IKS ble stiftet 1. januar 2016. Vi er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker. Totalt har vi ansvaret for 53 700  innbyggere i vår region. Indre Østfold brann og redning består av 120 heltids- og deltidsansatte. I Askim er beredskapen deltid og dagkasernet.  I Spydeberg/Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker er det deltidsstasjoner. Administrasjonen, forebyggende avdeling og boligseksjon er plassert i Mysen.

Våre konsulenter

Søk på stillingen