DevOps-ansvarlig

DevOps-ansvarlig

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
DevOps-ansvarlig
Arbeidsgiver:
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
27.05.2024

Kontakt konsulent

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Norads seksjon for digitalisering og dokumentasjon søker deg som vil bidra digitalisering av vår virksomhet gjennom et velfungerende utviklingsmiljø.

Denne våren vil Norad etableres med nye, egne IKT-tjenester driftet på Microsoft Azure sammen med vår eksterne skypartner Intility. Vi får en moderne, skybasert driftsplattform med lite teknisk gjeld. Internt bygger vi opp et nytt IKT-miljø og nå trenger vi et nytt klokt hode som vil bidra til digitaliseringen av en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.

Ditt ansvar vil være å sikre at våre dyktige utviklere har de nødvendige verktøyene og komponentene for å lykkes. Du vil være med på å bygge en smidig kultur for programvareutvikling, der automatisering og kontinuerlig forbedring står sentralt. Med et nytt utviklingsmiljø vil du ha store muligheter til å utøve fleksibilitet med hensyn til valg av løsninger og teknologi. Vi er et lite miljø og med korte beslutningsveier, og her kan du få mulighet til å engasjere deg i våre utviklingsprosjekter. Hvis du har lidenskap for teknologi, ønsker å være en del av et engasjert team, og trives med å utfordre status quo, oppfordrer vi deg til å søke!

På oppdrag fra Utenriksdepartementet og Klima og miljødepartementet forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats.

Norad samarbeider med FN-systemet, internasjonale finansieringsinstitusjoner, utviklingsbanker, myndigheter, sivilt samfunnsorganisasjoner og privat næringsliv. Vi jobber i en verden i konstant endring, og bistanden reflekterer dette med nye partnere, nye tematiske satsningsområder innenfor bærekraftsmålene, og innovativ finansiering. Norad har også ansvaret for forvaltningen av Nansenprogrammet for Ukraina.

Hos oss vil du håndtere følgende oppgaver:

 • Ha det overordnede, tekniske ansvaret for våre skybaserte utviklings- og testmiljø, og sikre at Norad og våre utviklingspartnere har de riktige verktøy og komponenter i utviklings- og testmiljø
 • Bistå i å utvikle og vedlikeholde CI/CD pipelines for infrastrukturplattform og programvareutvikling
 • Ansvarlig for og utvikling av prosess og metode for automatisert og smidig programvareutvikling (DevOps og CI/CD)
 • Bistå utviklingsteam med deployment av applikasjoner på vår plattform
 • Være bindeledd mellom utviklingsteam og ekstern driftsleverandør
 • Etablere og kontrollere retningslinjer i vårt utviklingsregime på Norads Microsoft Azure-baserte utviklingsmiljø
 • Bidra ellers til å oppnå organisasjons og avdelingens mål

Vi ser etter deg som har følgende kompetanse:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester
 • Erfaring med bruk av offentlige skytjenester fortrinnsvis Azure
 • Erfaring med automatisering og pipeline (CI/CD)
 • Det er ønskelig at du har erfaring med kontainerteknologi
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk vil tillegges vekt

Vi ønsker deg som:

 • Er en god lagspiller, med god koordineriongsevne som trives med både faste og skiftende samarbeid
 • Brenner for ditt fagområde, og bruker det til å finne god løsninger for våre behov
 • Er pragmatisk og fleksibel, og evner å finne løsninger og tilpasse deg ulike teknologier og løsninger
 • Har et nysgjerrig vesen og ønsker å forstå og løse våre brukergruppers behov
 • Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk – både muntlig og skriftlig

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad:

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling 
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse 
 • Et velutstyrt treningsrom
 • Tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 509 300 - 692 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 82 (kr 584 500 - 919 200). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 


 

Om arbeidsgiveren

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal kutte klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Vil du være med?

Våre konsulenter

Anders Kihle

Seniorrådgiver

Søk på stillingen