Er du Color Line sin nye Strategic Procurement Manager?

Er du Color Line sin nye Strategic Procurement Manager?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Strategic Procurement Manager
Arbeidsgiver:
COLOR LINE AS
Sted:
Sandefjord
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse
Innkjøp er et viktig satsningsområde for Color Line. For å sikre Color Line best mulig konkurransekraft, samtidig overholde eksterne og interne lover og retningslinjer, er innkjøp et meget viktig verktøy for selskapet framover. Strategisk Innkjøp & Anskaffelser (SIA) har et overordnet ansvar for innkjøpspolicy og tilhørende prosesser for Color Line. Avdelingen anskaffer primært varer og tjenester til drift og utvikling av selskapet. Strategiske fokusområder for avdelingen fremover er kategoribasert innkjøp, bærekraftige innkjøp, konsolidering og avtalelojalitet samt digitalisering og effektivisering av våre innkjøpsprosesser.

SIA søker nå etter en engasjert og strukturert Strategic Procurement Manager til våre teknisk maritime kategorier. Du vil ha ansvaret for å lede og gjennomføre innkjøpsprosesser fra behov til kontrakt, samt oppfølging gjennom kontraktens levetid. Det vil være viktig med et tett samarbeid med inspektører og andre kategorier i dette arbeidet. Du vil sørge for at innkjøpsprosessene gjennomføres på en helhetlig måte, dvs at de dekker tekniske/faglige behov og er kommersielt konkurransedyktige. Selskapets krav til bærekraft skal også inkluderes i innkjøp og kvalifisering av leverandører. Innkjøpene vil variere fra enkeltanskaffelser til større ramme- /service-/ prosjektavtaler. Du vil også ha en viktig rolle med å implementere / videreutvikle innkjøpspolicy og -prosesser for selskapet. Vi jobber kontinuerlig med å digitalisere våre prosesser, derfor må du ha erfaring med bruk av digitale verktøy i innkjøpsprosesser, samt interesse for å utvikle dette videre for selskapet.

Fast arbeidssted vil være i Sandefjord, i Color Line Marine sine lokaler. Color Line Marine AS er teknisk/maritimt kompetansesenter i Color Line, og har ansvar for teknisk/maritim drift, prosjektutvikling, sikkerhet, beredskap og miljøforhold knyttet til driften av Color Lines skip.

Det vil være krav om ukentlig tilstedeværelse i Oslo for blant annet å ha faglige samlinger i SIA.

Stillingen rapporterer til Leder SIA.

Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 • Lede og gjennomføre innkjøpsprosesser innen et bredt spekter av varer og tjenester for teknisk maritim drift, i tett samarbeid med kategorieiere
 • Følge opp avtalebetingelser og leverandører
 • Analysere spend og finne potensialer for besparelser / forbedringer
 • Forbedre avtalelojalitet og sikre gevinstrealisering
 • Dokumentere og rapportere på aktiviteter og resultater
 • Sikre implementering og forankring av avtaler
 • Sørge for at avtaler er enkle å bruke i bestillingssystemet
 • Bidra til etterlevelse av policy og -prosesser, samt revidering av disse ved behov
 • Bistå organisasjonen med innkjøpsaktiviteter, også operative aktiviteter etter behov
 • Sørge for bærekraftige innkjøp iht. selskapets policy og mål
 • Følge opp og behandle relevante hendelser i selskapets styringssystem (TQM)

Vi søker deg som har:
 • Høyere relevant utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag
 • Noen års erfaring med tilsvarende rolle innen større innkjøpsprosjekter/-organisasjon
 • Erfaring med forhandling av større innkjøpsavtaler
 • Erfaring med utarbeidelse av kontrakter
 • Erfaring fra innkjøp av varer og tjenester innenfor teknisk maritim bransje
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektledelse samt TCO tankegang
 • Generell god IT systemforståelse, samt generell interesse for IT løsninger
 • Erfaren bruker av Microsoft Excel og andre MS Office produkter
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Som person er/har du:
 • Engasjert og positiv
 • Strukturert og analytisk
 • Selvstendig og handlekraftig
 • Resultatorientert, initiativrik og løsningsfokusert
 • God forretningsforståelse
 • Jobber strukturert i planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av funksjoner og fagområder
 • Oppfattes som profesjonell av leverandører og samarbeidspartnere
 • Takler et høyt tempo samt mange parallelle aktiviteter

Hos oss i Color Line får du:
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et inspirerende og inkluderende miljø med mange kompetente kolleger både om bord og på land
 • Lønn iht. nærmere avtale
 • Gode personalordninger

Color Line er en arbeidsgiver som ivaretar et samfunnsansvar, bl.a. innen etikk- og miljøsatsing, og som har solide eiere og en god posisjon i markedet.
I Color Line er vi opptatt av å etterleve våre verdier "Bryr oss", "Bygger tillit", "Bryter vei". Vi vektlegger samarbeid og godt humør, og du merker fort at lagånd og trivsel er viktig i vår organisasjon. Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og at våre ansatte skal gi et bilde av befolkningen generelt. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke stilling hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller kulturell bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, med rundt 2000 ansatte i fire land. Color Line har en årsomsetning på over NOK 5 milliarder, og frakter årlig om lag 3,8 millioner reisende, 900 000 personbiler og 180 000 fraktenheter til og fra Norge. Rederiet har en flåte på syv skip, og operer fire internasjonale fergelinjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line skal være en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling.

Våre konsulenter

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Steinar Nilsen
Partner