Er du en erfaren prosjektleder som ønsker å forme morgendagens vann- og avløpsløsninger?

Er du en erfaren prosjektleder som ønsker å forme morgendagens vann- og avløpsløsninger?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Senior prosjektleder
Arbeidsgiver:
NRVA IKS
Sted:
STRØMMEN
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse
Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap (NRVA) er en ledende leverandør av vann- og avløpstjenester i Nedre Romerike-regionen. Vi er engasjert i å sikre trygg drikkevannsforsyning og miljøvennlig avløpshåndtering for samfunnet vårt. NRVA står foran store investeringer som har stor betydning for utviklingen i regionen. Selskapets totale investeringer utgjør i størrelsesorden kr 8 mrd. frem mot 2030 fordelt i 4 hovedporteføljer:
 • Nytt Biogassanlegg, som er under utbygging.
 • Nytt hovedrenseanlegg for avløp
 • Nytt vannbehandlingsanlegg
 • Styrket distribusjonsnett for vannforsyning «indre ring»

I den anledning søker vi en senior prosjektleder. Stillingen ligger under avdeling Utvikling, og rapporterer til gruppeleder prosjekt. Stillingen er også tiltenkt en rolle som assisterende utbyggingsleder for nytt vannbehandlingsanlegg.


Hva du får hos oss

Vår nye prosjektleder får en sentral stilling med mye innflytelse og ansvar, og vil være med å ta viktige beslutninger for virksomheten. Som senior prosjektleder i NRVA vil du lede store og komplekse prosjekter fra start til slutt. Vi ønsker at du kan bruke av din erfaring til å være en støtte for våre andre prosjektledere.

Vi kan også tilby:
 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø i fine lokaler på Strømmen
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn

Ansvarsområder

Vi ønsker at du har kompetanse innen berg- og bygningsmessige arbeider.
Som assisterende utbyggingsleder for ny vannbehandling vil du ha en sentral rolle i ledelsen av investeringsprosjektet.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:
 • Prosjektutvikling og -gjennomføring: Ledelse av prosjekter fra planleggingsstadiet til gjennomføring og ferdigstillelse
 • Prosjektplanlegging: Ansvar for å utarbeide omfattende prosjektplaner som inkluderer ressursallokering, tidsplanlegging og budsjettering
 • Prosjektstyring: Kontinuerlig styring av prosjektets fremdrift, kvalitet og økonomi, samt identifisering av risikoer og implementering av tiltak for å sikre måloppnåelse
 • Samarbeid og ledelse: Effektivt samarbeid med, og ledelse av, interne team og eksterne konsulenter for å sikre smidig gjennomføring av prosjektene
 • Rapportering og kommunikasjon: Rapportering av prosjektstatus og prognoser til prosjektets og selskapets ledelse.

Stillingen har resultatansvar for egne prosjekter.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innen berg- eller betongkonstruksjoner. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Solid erfaring med prosjektledelse, gjerne fra vann- og avløpssektoren
 • Erfaring fra anleggsprosjekter, gjerne med hovedtyngde innen bergarbeider og tyngre konstruksjoner.
 • Solid forståelse av prosjektstyringsprinsipper og -metoder, inkludert risikohåndtering og kontraktsforhandlinger
 • Erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy og programvare
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du er en proaktiv og selvstendig kollega, som i tillegg til å være løsningsorientert også har god arbeidskapasitet. Du beskrives som en lagspiller som arbeider strukturert og målrettet for å oppnå resultater. Videre tenker vi det er en fordel at du:
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Tenker helhetlig og evner å se rom for forbedringer
 • Trives svært godt med prosjektansvar


Ønsker du å være en del av vårt dedikerte team og bidra til å forme fremtidens vann- og avløpstjenester? Send din søknad og CV til oss innen 13. mai. Vi ser frem til å høre fra deg!

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med Capus ved Erling Lampe på telefon 991 60 110, eller Lars Følstad på telefon 901 64 707.
 

Om arbeidsgiveren

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) leverer vann- og avløpstjenester til store deler av Nedre Romerike og har ansvar for å levere drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene, og ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen. Selskapet har en samlet omsetning på kr 1 mrd. økende til 2 mrd. og snart 130 ansatte. Les mer om oss her: http://www.nrva.no/
Sikker vannforsyning og god rensing av avløpsvannet er en avgjørende viktig forutsetning for moderne samfunnsutvikling. Samtidig har vi et ansvar for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte, både miljømessig, økonomisk og sosialt. NRVA har som en del av sin strategi at vi skal være klimanøytrale innen 2030.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen