Er du vår nye seksjonssjef virksomhetsstyring?

Er du vår nye seksjonssjef virksomhetsstyring?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef virksomhetsstyring
Arbeidgiver:
Mattilsynet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
11.12.2022

Mattilsynet sin visjon er «et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt». Som leder i Mattilsynet vil du ha store påvirkningsmuligheter på hvordan samfunnsoppdraget vårt løses fremover. 

Vi har ledig stilling som seksjonssjef i avdeling for styring. Avdelingen dekker områdene virksomhetsstyring, økonomi, HR og anskaffelser. Avdelingen skal bidra til at Mattilsynet får en mer helhetlig, effektiv og profesjonell styringsmodell, og sikre et godt samarbeid mellom hovedkontoret og regionene. Seksjon virksomhetsstyring har ansvar for etats– og virksomhetsstyring, internkontroll, kvalitetsstyring og risikostyring. Økonomistyring og gebyrforvaltning, sikkerhet og beredskap tilhører også seksjonens ansvarsområde. Seksjonen er Mattilsynets kontaktpunkt for ESA, Riksrevisjonen, forvaltningsstøtte og laboratorietjenester. 

Seksjon for virksomhetsstyring har 18 medarbeidere. Seksjonssjef rapporterer til direktør for avdeling styring.  
 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Utvikling av seksjonens ansvarsområde 
 • Personal– og budsjettansvar for seksjonen 
 • Resultatansvar i henhold til fastsatte mål for seksjonen 
 • Bidra til god etatsstyringsdialog og styringsdialog internt 
 • Sikre støtte til regionene i arbeidet med virksomhets- og økonomistyring 
 • Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og vil være med på å utvikle avdelingen og Mattilsynet i en spennende tid. De tre strategiske satsningsområdene «enklere å gjøre rett», «kunnskapsbasert og målrettet» og «ett lag» skal realiseres. 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning 
 • Ledererfaring og kan vise til gode resultater 
 • Erfaring med strategisk, helhetlig virksomhetsstyring i offentlig sektor 
 • Erfaring fra digitalisering og styring av utviklingsaktiviteter er en fordel 
 • Gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne, både på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper 

 • Du evner å motivere og engasjere høyt kompetente og selvstendige medarbeidere, og leder på en tillitsbasert måte 
 • Du er en tydelig og handlekraftig leder, som evner å prioritere 
 • Du skaper gode relasjoner og samhandler lett med andre 
 • Du er utviklingsorientert og endringsvillig 
 • Du har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av deg selv og organisasjonen 
 • Du har god organisasjons- og rolleforståelse, og må ha god forståelse for Mattilsynets rolle som både direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans 

Vi tilbyr muligheten til å:  

 • Inneha en spennende lederrolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus 
 • Være del av en utviklingsorientert ledergruppe 
 • Være med på en spennende endringsreise der du som leder vil få stor påvirkningskraft på videre utvikling 
 • Lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse 
 • Arbeidsplass i moderne lokaler sentralt i Oslo 
 • Fleksibel arbeidshverdag med mulighet for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og på kontorarbeidsplassen 
 • Pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse 

 

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt. 
Arbeidsstedet vil være Mattilsynets hovedkontor, kontorsted Oslo. Lønn etter avtale. 
For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Kristine Sandstå i Capus, på tlf. 977 29 641. 

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden. 

Om arbeidsgiveren

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet.
Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Våre konsulenter

Søk på stillingen