Fagansvarlig eksplosivhåndtering

Fagansvarlig eksplosivhåndtering

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlig eksplosivhåndtering
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Søknadsfrist:
19.08.2024

Kontakt konsulent

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Er du en handlekraftig, strukturert og utadvendt lagspiller som ønsker å utvikle HMS-arbeidet i Statnett? Da er dette muligheten for deg! Vi søker fagansvarlig for eksplosivhåndtering. 

Gjennom vår strategi skal vi skape samhandling, bærekraft og sikkerhet i alt vi gjør. Sammen skal vi skape en god sikkerhetskultur i selskapet. Seksjon for elsikkerhet, operativ HMS og kompetanse i Statnett har et fagansvar for operativ HMS i selskapet og for å bidra med støtte rundt helse, miljø og sikkerhet knyttet til de operative miljøene i selskapet. Gjennom å gi støtte til linjeorganisasjonene, skal seksjonen også bidra til å skape etterlevelse og kontinuerlig forbedring i HMS-arbeidet på tvers av konsernet.  

Forretningsområde Nett representerer majoriteten av avdelinger i Statnett som har ansatte som arbeider (direkte og indirekte) med bruk av eksplosiver. Statnett erverver, oppbevarer, frakter, og bruker eksplosiver i forbindelse med teknisk sprenging. Statnett er en av Norges største byggherrer og gjennom våre mange prosjekter jobber vi tett mot entreprenører som utfører både bergsprenging og teknisk sprenging for Statnett.  

Seksjon for elsikkerhet, operativ HMS og kompetanse har mange store og interessante oppgaver foran seg og søker nå etter en fagansvarlig for eksplosivhåndtering. Som fagansvarlig vil du være en pådriver for ivaretakelsen av myndighetenes krav gjennom systematisk og kontinuerlig internkontroll 

Med rett bakgrunn og erfaring vil du få det faglige ansvaret for systematisk forbedringsarbeid knyttet til eksplosjonsforskriften. I tillegg vil du få mulighet til å delta i alle deler av det systematiske HMS-arbeidet i selskapet. Du vil også samarbeide tett med andre rådgivere i seksjonen, mot HMS-konsern og mot linjeorganisasjonene i Statnett der HMS skal operasjonaliseres. I tillegg vil det være grensesnitt mot enkelte andre tekniske miljøer.  

Arbeidssted for stillingen vil være ved et av våre kontorer i Alta, Trondheim, Sandnes eller Oslo. Alternativt kan Bergen eller en av Statnetts andre lokasjoner vurderes.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i arbeidet med utforming av mål og handlingsplaner for HMS 
 • Bidra i arbeidet med forenkling og forbedring av Statnetts styringssystem for HMS 
 • Bidra i arbeidet med læringspunkter og forbedringsforslag relatert til HMS 
 • Følge opp og gi støtte til operative miljøer for å etterleve HMS-krav og -retningslinjer 
 • Lede eller bidra i gjennomføring av risikovurderinger og –analyser 

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha høyere relevant utdanning og/eller relevant erfaring 
 • Du bør ha sprengningskompetanse (bergsprengningssertifikat/teknisk sprengningskyndig), og gjerne god kjennskap til eksplosivforskriften 
 • Du har god kunnskap om og oversikt over HMS-regelverk underlagt DSB 
 • Du har god kunnskap om risiko, risikovurderinger, internkontroll og kvalitetsarbeid 
 • Du har erfaring med digitalisering av HMS-arbeid 
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Må kunne fremlegge politiattest ved behov

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å bygge gode relasjoner og skape tillit 
 • Du har evne til å bygge en god sikkerhetskultur sammen med andre 
 • Du er åpen og lyttende i egen fremtreden 
 • Du har gode samarbeidsferdigheter, er serviceinnstilt og fleksibel 
 • Du har gjennomføringsevne, er strukturert og systematisk 

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vårt arbeidsspråk er norsk.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Meget god pensjonsordning 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • God kantineordning  
 • Meget gode forsikringsordninger som dekker både jobb og privat 
 • Firmahytter og bedriftsidrettslag 
 • Mulighet til å bli kjent på tvers av Statnett 
 • Faglig sterk seksjon med godt humør og gode kolleger 

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med rådgiver i Capus, Monica Hatle-Larssen på tlf 992 31 240, eller seksjonsleder Jan Roald Bjørkli på tlf 992 48 566. 
Merk at responstiden kan være noe senere i fellesferien.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
   

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk og gjør egnethetsvurdering med hjemmel i energiloven ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Våre konsulenter

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Søk på stillingen