Har du erfaring med IT-sikkerhet og ønsker en samfunnsviktig jobb? Norsk nukleær dekommisjonering søker IT-sikkerhetsarkitekt!

Har du erfaring med IT-sikkerhet og ønsker en samfunnsviktig jobb? Norsk nukleær dekommisjonering søker IT-sikkerhetsarkitekt!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver IT-sikkerhetsarkitekt
Arbeidgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Ellen Skedsmo Wilter

Rådgiver

Maria Caroline Skrede

Rådgiver Research og Analyse
NNDs verdier – trygg, troverdig og ansvarlig

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har en viktig rolle i dekommisjonering av norsk nukleær virksomhet. Vi skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Til sektor Administrasjon søker vi i den anledning en faglig dyktig kollega til vårt team som seniorrådgiver IT-sikkerhetsarkitekt.

NND er en statlig etat etablert i 2018 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverføring av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære organisasjon til NND.

Organisasjonen er i utvikling. Du vil få bli med på en reise sammen med dyktige og hyggelige kolleger hvor du får bruke din erfaring til å bidra med å styrke og utvikle avdelingens arbeid.

NND har svært liten teknisk gjeld og utvikler en spennende, moderne IT-teknisk plattform der alt er nytt. Det meste er ennå ikke gjort, så her får du virkelig en anledning til å sette ditt fotavtrykk på de tekniske plattformene og forme hvordan vi sammen skal arbeide med drift og forvaltning av NNDs plattformer. NND har høye krav til sikkerhet, og plattformen vår skal behandle og sikre verdier som er underlagt sikkerhetsloven.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder IT. Avdelingen har ansvar for leveranse av alle IT-tjenester til NND og skal støtte NND sitt virksomhetsmål: «NND skal benytte IT som et strategisk verktøy for å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom leveranse av sikre, mobile, brukervennlige og kostnadseffektive IT-løsninger og organisering som støtter virksomhetens prosesser”. I avdelingen blir vi rundt 10 personer, dermed blir ditt bidrag vesentlig og viktig for at vi som avdeling kan levere på målet vårt.

Stillingens formål – viktigste arbeidsmål:
IT-sikkerhetsarkitekten skal sikre at NNDs IT-løsninger ivaretar digital sikkerhet på en effektiv og hensiktsmessig måte og dermed støtte gjennomføringen av samfunnsoppdraget.
Stillingen innebærer tett samarbeid med Informasjonssikkerhetsleder (CISO), SOC og øvrige IT-ansatte for å sikre at NNDs arbeid med digital sikkerhet gir et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Ansvarsområder:
IT-sikkerhetsarkitekten skal vedlikeholde og utvikle NNDs IT-løsninger for å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til våre verdier og IT-løsninger.
IT-sikkerhetsarkitekten må arbeide proaktivt for at NND sine løsninger skal opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Arbeidsoppgaver:
Du vil ha særlig ansvar for oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet og beredskap, herunder:
 • Ansvar for å forvalte målarkitektur for IT-sikkerhet
 • Ansvar for å sikre at nødvendige risikoanalyser knyttet til IT-sikkerhet gjennomføres
 • Være kravstiller og premissgiver ved bestilling og gjennomføring av sikkerhetstester
 • Bistå under hendelseshåndtering
 • Jevnlig oppfølging med leverandør av SOC
 • Deltakelse i arbeid med kravspesifikasjoner og anskaffelser med fokus på krav til digital sikkerhet
 • Ansvar for revisjoner og oppfølging av digital sikkerhet hos NNDs leverandører
 • Delta i informasjonssikkerhetsarbeid i tett samhandling med informasjonssikkerhetsleder
 • Støtte til IT-leder med forvaltning av NNDs sikkerhetsløsninger som IAM, PAM, MFA m.fl.

Kompetansekrav knyttet til stillingen:
Formalkompetanse (utdanning/kurs/sertifisering):
 • Bachelor-/mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
Ferdigheter/realkompetanse:
 • Dokumentert erfaring med IT-sikkerhetsarkitektur
 • God kjennskap til Sikkerhetsloven med forskrifter og hvilke krav/løsninger som må oppfylles av IT som følge av loven
 • God kompetanse på rammeverk for digital sikkerhet slik som NSM grunnprinsipper, ISO 27001 m.fl.
 • Ønskelig med praktisk erfaring med et eller flere av sikkerhetsområder som tilgangsstyring, sårbarhetshåndtering, sikkerhetsherding, nettverkssikkerhet og applikasjonssikkerhet
 • Ønskelig med kjennskap til ITIL-metodikk
 • Ønskelig med kjennskap til et eller flere av rammeverk for IT-sikkerhet, som f.eks. SABSA, TOGAF, CIS, ISO2700 og NIST, OWASP etc.
 • Norsk som førstespråk, beherske engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:
NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.
 • En spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og en pågående organisasjonsmessig utvikling
 • En utfordrende og engasjerende arbeidsplass for deg som vil være en strategisk samarbeidspartner for at virksomheten skal nå sine mål
 • Fleksibel arbeidstid og ordninger for trening
 • Lønnen ved NND følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Hovedarbeidssted er NNDs lokaler i Halden eller Kjeller. Noe reisevirksomhet må påregnes
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for stillingen at arbeidstaker har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

NND praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Vi ønsker kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlige søkerlister. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
  
Noe for deg?
Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med Ole Jakob Ottestad +47 995 76 976 eller vår rekrutteringspartner Capus v/ Jonas Rambæk +47 932 42 133 eller Ellen Wilter +47 488 97 845.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.
Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «beste praksis» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.
Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.
Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Ellen Skedsmo Wilter

Rådgiver

Maria Caroline Skrede

Rådgiver Research og Analyse