Har du kjernekompetanse på Azure og vil hjelpe oss med å bli best på sky?

Har du kjernekompetanse på Azure og vil hjelpe oss med å bli best på sky?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Senior Skyteknolog
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
14.08.2024

Kontakt konsulent

Simen Lein Iddeng

Rådgiver Research & Analyse

I Statnett har vi en kompleks og helhetlig målarkitektur for vår skysatsing – med flere prosjekter pågående for å bygge ny automatisert, sikker infrastruktur etter Zero Trust og moderne sikkerhetsprinsipper. 

Vi har nylig etablert en egen seksjon "Automatisert infrastruktur" og søker nå våre tre første rådgivere til å bygge opp kompetansemiljøet vårt: 

Seniorrådgiver skyteknolog 

Seniorrådgiver skyteknolog – overvåking  

Seniorrådgiver skyteknolog – sikkerhet 

En viktig målsetting for oss er å benytte Infrastructure as Code (IaC) og tjenester i hybrid sky for å øke kostnadseffektiviteten og utviklingstempoet. Videre vil plattformteamet ha en viktig rolle i å sette og håndheve krav for etterlevelse av policy, samsvar (compliance) og kostnadskontroll på skybaserte plattformtjenester. 

Felles arbeidsoppgaver for teamet:

 • Tilrettelegge forvaltning, automatisering, og utvikling på skybasert infrastruktur og skytjenester on-prem og offentlig sky.
 • Delta i utvikling, Implementering og vedlikehold av skyinfrastruktur og skytjenester ved hjelp av IaC-løsninger i samsvar med vår overordnede strategi, mål og krav
 • Utvikling og implementering av beste praksiser innenfor IaC og skytjenester for å sikre en effektiv, sikker og skalerbar infrastruktur. Dette innebærer kontinuerlig evaluering og oppdatering av praksiser for å holde tritt med den teknologiske utviklingen og bransjestandarder
 • Rådgi på vår Azure-arkitektur, implementering av landingssoner og våre skykapabiliteter
 • Sikre at våre produktteam og andre plattformteam får utnyttet moderne skyegenskaper, og ruller ut infrastruktur etter moderne metoder og automatisert sikker infrastrukturkode
 • Bidra til å motivere, samle og utvikle andres kompetanse gjennom et operativt Cloud Center of Excellence (CCoE) 

Som seniorrådgiver skykonsulent får du særlig ansvar for:

 • Levere og rådgi på infrastruktur som deklarativ kode og bidra til at denne utnytter smidig utvikling, automatisert utrulling og CI/CD Pipeline
 • Utvikle og forvalte våre utrullingsrutiner på Azure og Terraform for moderne infrastruktur
 • Benytte infrastruktur som kode-tjenester (Powershell, ARM, Templates, Bicep, Terraform) til å rulle ut tjenester til våre landingssoner 
Vi tror du:
 • Har fullført en relevant bachelor- eller mastergrad og har relevant arbeidserfaring. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse
 • Kan vise til erfaring med skyinfrastruktur, skytjenestespekter, moderne automatiserte infrastrukturtjenester og moderne automatiserte deployment-prinsipper for kode
 • Har erfaring med Azure, fortrinnsvis med utvikling, drift og forvaltning etter automatiserte utrulling og kontroll
 • Gjerne har erfaring med smidig utvikling, moderne CI/CD pipeline, arkitekturarbeid, sikkerhetsarbeid og utviklingsarbeid på team
 • Kan vise til prosjekt-, team- eller produktteamledelse
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 

Det forutsettes at den som ansettes må kunne klareres og autoriseres i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser

Hvem er du?
Vi ser for oss at du er initiativrik, nøyaktig og strukturert, samt løsnings- og utviklingsorientert. Du er opptatt av kvalitet og forstår hva som skal til for å levere en automatisert infrastruktur. Du spiller kollegaene dine gode gjennom verifikasjon og Code Reviews.  

Som person trives du med å jobbe både i team og på egen hånd. Du motiveres av å anvende ny kunnskap og teknologi – og deler gjerne nye erfaringer med resten av teamet! 

Hva tilbyr vi?
Hos oss blir du del av et miljø med tung skybasert og moderne automatisering av infrastrukturkompetanse. Vi har et spennende og utviklende miljø innenfor moderne skyinfrastruktur, der teamene bidrar med svært bred og dyp kompetanse. Vi er allerede i gang med etablering og utvikling av et “Cloud Center of Excellence” (CCoE) for fagkompetanseutvikling. Vi har et stort IT-driftsmiljø med kompleks målarkitektur – og er opptatt av at våre ansatte skal ha gode utviklingsmuligheter. Og viktigst av alt; hos oss bidrar du til sikring og utvikling av kritisk nasjonal infrastruktur!

Vi tilbyr også:
 • Fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Mulighet for hjemmekontor ved behov 
 • Mulighet til å ta del i bedriftsidrettslag 
 • Samt bedriftshelsetjeneste  

Vi ser frem til å motta søknaden din!

 

Krav til søknaden din  
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.  

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre at strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Simen Lein Iddeng

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen