Har du lederambisjoner og vil være en juridisk drivkraft i datadrevet utvikling?

Har du lederambisjoner og vil være en juridisk drivkraft i datadrevet utvikling?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder til gruppen folkeregister og personvern
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
30.05.2024

Kontakt konsulent

Vil du jobbe i krysningsfeltet mellom jus og informasjonsforvaltning i en av Norges største etater? For å møte morgendagens utfordringer skal Skatteetaten utnytte potensialet i digitaliseringen, bidra til at offentlige tjenester henger sammen og tilby nye tjenester, automatisere og forenkle.  For oss i Skatteetaten er det viktig at vi gjør det på en måte som er lovlig, sikker og ansvarlig. Dette stiller stadig nye krav til etatens evne til å vurdere personvernhensyn og videreutvikling av folkeregisteret som nasjonal felleskomponent

Vi søker nå en tydelig og utviklingsorientert leder til å ta en sentral rolle som leder av gruppen for folkeregister og personvern. Som leder for folkeregister og personvern vil du ha ansvaret for å lede og utvikle et sterkt fagmiljø som består av om lag 14 medarbeidere. Du blir en del av lederteamet i juridisk avdeling i Skattedirektoratet. Du må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der evnen til dialog og relasjonsbygging er sentral for å lykkes.

Ansvarsområder

  • sikre at Skatteetaten forvalter og etterlever gjeldende regelverk på folkeregister- og personvernområdet
  • bidra i det strategiske arbeidet med å styrke og videreutvikle fagområdene, hvor det er viktig å sikre helheten og at etaten realiserer sine mål
  • være en diskusjonspartner på alle nivåer i etaten, herunder rådgi i prosjekter og andre utviklingsaktiviteter
  • personalansvar for gruppens medarbeidere

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

  • mastergrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis rettsvitenskap. Utenlandske grader må være NOKUT godkjent
  • relevant erfaring med å lede andres arbeid
  • erfaring fra arbeid med personvern og god forståelse for sammenhenger mellom regelverk, prosess og system
  • meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Det er også ønskelig at du har erfaring med utviklingsarbeid, gjerne fra større kompleks virksomhet, og god kjennskap og forståelse for hvordan forvaltningen fungerer.

Hva ser vi etter hos deg?

Du må være trygg i lederrollen og ha et samlende og tydelig lederskap. Du ønsker å utvikle eget lederskap og utøve tillitsbasert ledelse, og evner å motivere og engasjere dine medarbeidere. Du setter tydelige resultatmål, har gjennomføringskraft, og vet hvordan man forbereder, setter i gang og følger opp initiativ. Rollen krever at du har høy integritet og skaper tillit både internt og hos eksterne samarbeidspartnere. Det er viktig at du er en god relasjonsbygger, og har meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med våre konsulenter i Capus Kristine Sandstå på tlf 977 29 641 og Peder Lund på tlf 977 35 088.

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe sammen med noen av de beste på fagfeltene, tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med. Du blir ansatt som underdirektør ltr. 900 000 – 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Verdt å merke seg før du søker

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen du søker på. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Om arbeidsgiveren

Velg en jobb der du får utfordret deg selv ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Våre konsulenter

Peder Lund

Partner

Kristine Sandstå

Partner

Søk på stillingen