Kategorileder Kabel

Kategorileder Kabel

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kategorileder
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
13.08.2024

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner
Statnett har en sentral rolle i det grønne skiftet og har økende aktivitetsnivå med store planlagte investeringer i årene som kommer. Vi øker nå vår gjennomføringskapasitet for å møte Norges fremtidige energibehov og sikre effektiv og pålitelig strømforsyning. Dette krever økt fokus på transformasjon, videreutvikling av strategiske partnerskap, leverandørmodeller og anskaffelser.  

Vi styrker nå arbeidet med innkjøp, leverandørstyring og kategoriledelse for flere forretningsområder, for å møte kommende investeringer og behov. Vi ser etter medarbeidere med et brennende engasjement for det grønne skiftet, anskaffelser, kategoriledelse og leverandørstyring.  

Stillingen som Kategorileder Kabel ligger innenfor forretningsområdet Teknologi & Transformasjon i avdeling Innkjøp og Leverandørstyring, seksjon Ledning, Stasjon og Kabel. Forretningsområdet ser transformasjon, innovasjon, teknologiutvikling, innkjøp og leverandørstyring i sammenheng på tvers av teknologi- og fagområder og er et høyt prioritert område i selskapet. Seksjonen dekker alle anskaffelser og leverandøroppfølging innenfor kraftledninger, koblingsstasjoner med tilhørende elektroutstyr som transformatorer og apparatanlegg samt kabelanlegg, inklusive mellomlandsforbindelser. Kategorien for kabel omfatter alle Statnetts anlegg for AC og DC landkabel og sjøkabel fra 170 kV opp til 525 kV, inkludert installasjon.  

Arbeidssted for stillingen vil være ved et av våre kontorer i Alta, Trondheim, Sandnes, Sunndalsøra  eller Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre realisering av kategorienes mål og gevinstkrav  
 • Utarbeide, oppdatere, gjennomføre og realisere kategoristrategi 
 • Kategoristyring og ledelse av tverrfaglig kategoriteam  
 • Strategisk oppfølging av utvikling av rammeavtalepartnere og leverandører i kategorien 
 • Lede enkelte strategiske innkjøpsprosesser med tverrfaglige team fra hele organisasjonen 
 • Sikre at innkjøp og leverandørstyring skjer i tråd med lover og forskrifter og interne retningslinjer 
 • Identifisere effektive løsninger og innovasjon i samarbeid med nøkkelressurser fra organisasjonen og leverandørmarkedet 
 • Være oppdatert på trender, utvikling og endringer i relevant leverandørmarked for å sikre at Statnett optimaliserer sine anskaffelser og strategier 
 • Sikre kontinuerlig forbedring, samarbeid og læring på tvers i selskapet, samt koordinere mot andre kategoriledere for å identifisere grensesnitt og mulighet for samarbeid 
 • Bidra til å bygge innkjøpskompetanse i organisasjonen 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innen økonomi, jus eller ingeniørfag  
 • Solid erfaring med innkjøp, leverandørstyring og kategoriledelse 
 • God kjennskap til regelverk om offentlige anskaffelser 
 • Erfaring som prosessdriver og/eller prosjektledelse 
 • Erfaring fra strategisk arbeid, med dokumenterte resultater 
 • Erfaring med markedsdialog og leverandørutvikling 
 • God digital kompetanse 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert, med høy gjennomføringsevne 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God evne til å bygge relasjoner og trives med å arbeide i team på tvers av fag og roller 
 • Strukturert, nøyaktig og analytisk 
 • Resultatorientert 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser 
 • Meget god pensjonsordning 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • God kantineordning  
 • Meget gode forsikringsordninger som dekker både jobb og privat 
 • Firmahytter og bedriftsidrettslag 
 • Mulighet til å bli kjent på tvers av Statnett 


Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Capus, Kristine Sandstå, på tlf 977 29 641.  
Merk at responstiden kan være noe senere i fellesferien.

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
   

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk og gjør egnethetsvurdering med hjemmel i energiloven ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Søk på stillingen