Norsk nukleær dekommisjonering søker juridisk sjef!

Norsk nukleær dekommisjonering søker juridisk sjef!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk sjef
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Terese Landsrød Vildalen

Rådgiver Research og Analyse
Vi søker avdelingsleder til den nyopprettede juridiske avdeling i NND.  Denne avdelingen skal ha ansvaret for å ivareta det juridiske området i NND. Som avdelingsleder skal du sikre korrekt juridisk håndtering og ivaretagelse av saker og prosesser knyttet til virksomheten. Du vil få ansvar for å bygge opp et sterkt juridisk fagmiljø i NND. Du skal lede, utvikle og motivere medarbeiderne. I tillegg bidra til at den enkelte medarbeider får mulighet til faglig og personlig utvikling innen det juridiske fagområde.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er ansvarlig for nedbyggingen av de anlegg som er blitt brukt i Norges historiske atomforskningsprogram. Det er et komplekst og svært viktig oppdrag som bidrar til økt samfunnssikkerhet.

NND er en statlig etat etablert i 2018 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverdragelse av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære virksomhet til NND. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE. 

Vi søker deg som har gode evner til å skape et positivt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter. Stillingen rapporterer direkte til sektordirektør i Sektor Virksomhetsstyring og vil inngå i sektorens ledergruppe.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og innebære:

 • Å bygge robust juridiske kompetanse innen etatens særskilte virksomhetsområde
 • Strategisk og operasjonelt ansvar for effektiv og høy kvalitet på de juridiske tjenestene i tråd med NNDs og fagområdenes behov
 • Bidra til juridisk arbeid knyttet til søknad om konsesjon og tillatelser, offentlige anskaffelser, kontraktsutforming og kontraktsforhandlinger, plan- og bygningsloven, utredning og rådgivning knyttet til nasjonal og internasjonal lov og regelverk
 • Bidra i implementering av interne retningslinjer /internkontrolltiltak
 • Fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Ansvar for å sikre måloppnåelse og resultater  
 • Koordinere og lede alle juridiske prosesser innen NNDs virksomhetsområde i dialog med departement og myndigheter
 • Sikre kvalitativt og kvantitativt gode leveranser fra medarbeiderne
 • Bidra til å jobbe aktivt med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Juridisk embetseksamen, master i rettsvitenskap
 • Bred juridisk erfaring, fortrinnsvis fra flere rettsområder
 • Lederutdanning og relevant ledererfaring. Lang ledererfaring kan kompensere for manglende formell lederutdanning
 • God innsikt i, og forståelse for offentlig forvaltning
 • Gode lederevner, med evne til å motivere, skape tillit og fremme utvikling
 • Gode formulerings- og formidlingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Det er en fordel med:
 • Advokatbevilling
 • Erfaring innen ett eller flere av avdelingens ansvarsområder
 • Erfaring fra ledelse i offentlig forvaltning
 • Kjennskap internasjonale lovverk og konvensjoner

Personlige egenskaper

 • Høy personlig og faglig integritet samt høy etisk standard
 • Evner til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • Analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • God evne til å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Løsningsorientert
 • Samfunnsengasjert
NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig.  I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt. 


Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger. 
 • Arbeid i et spennende og kunnskapsrikt fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid 
 • Mulighet for hjemmekontor 
 • Ordninger for trening 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån 

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som avdelingsleder, stillingskode 1407 avdelingsleder i lønnsspennet fra kr. 796 000,- til kr. 996 000,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Du må regne med noe reisevirksomhet.


Andre opplysninger

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et godt rekrutteringsgrunnlag. Sammen med søknaden ber vi deg om å registrere CV og laste opp relevante attester og vitnemål i rekrutteringsportalen.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. 
 
Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Steinar Nilsen
Partner
Terese Landsrød Vildalen
Rådgiver Research og Analyse