Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig sikkerhet i anskaffelser og prosjekter

Norsk nukleær dekommisjonering søker fagansvarlig sikkerhet i anskaffelser og prosjekter

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagansvarlig sikkerhet i anskaffelser og prosjekter
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
23.05.2024

Kontakt konsulent

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal rydde opp etter norsk atomvirksomhet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Dette er et komplekst og svært viktig samfunnsoppdrag som bidrar til en renere planet og et sikrere samfunn. NND er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND. Vi er i en periode med spennende utvikling og vekst, og ser etter engasjerte medarbeidere som er klare for å forme fremtiden sammen med oss!

NND er nå på jakt etter en engasjert og kompetent fagansvarlig sikkerhet i anskaffelser og prosjekt, som inngår i vår avdeling for forebyggende sikkerhet. Sammen med de øvrige i avdelingen vil du bidra til at NND ivaretar forebyggende sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet er avdelingens hovedoppgave. Avdelingen har videre ansvar for å etablere og utvikle relevante prosesser og prosedyrer innenfor forebyggende sikkerhet, og være kravstiller innen fagområdet i NND. Avdelingen skal sørge for at aktuelle lover, forskrifter, regelverk og bestemmelser blir etterfulgt. I tillegg skal avdelingen utarbeide og vedlikeholde planer, prosesser og prosedyrer for beredskap og krisehåndtering.

Hvorfor bli en del av NND?
Hos oss vil du få en sentral rolle i å sørge for at forebyggende sikkerhet blir ivaretatt i forbindelse NNDs anskaffelser og prosjekter. Vi er en virksomhet som er i stor utvikling og vekst. Dette er en lærerik reise der du vil tilegne deg kompetanse og erfaring fra sikkerhetsarbeid i en virksomhet som er unik innenfor landegrensene, samtidig som det er et av landets største miljøprosjekter. Mer om hva vi tilbyr finner du lenger ned i annonsen.

Høres dette spennende ut? Ser mer om stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver!

Ansvarsområder
I rollen som fagansvarlig sikkerhet i anskaffelser og prosjekter vil du ha en sentral faglig rapporteringslinje med våre prosjektledere. Sammen med fagansvarlig sikkerhetsgraderte anskaffelser og fagansvarlig prosjektsikkerhet vil du være med å utgjøre et team, som i samarbeid skal sikre at forebyggende sikkerhet blir ivaretatt i forbindelse med prosjekter og anskaffelser. Vi ser etter deg som har erfaring med sikkerhetsgraderte anskaffelser og/eller arbeid med forebyggende sikkerhet i prosjekter. Denne nyopprettede stillingen gir deg en unik sjanse til å forme din egen arbeidshverdag og bidra i veien mot en bærekraftig nukleær avvikling.
Stillingen rapporterer til avdelingsleder forebyggende sikkerhet, og vil være en viktig brikke i avdelingens arbeid for å sikre trygg drift av NND.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere og vil innebære:

 • Koordinere, videreutvikle, oppdatere og følge opp NNDs prosesser knyttet til prosjektsikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser
 • Kvalitetssikre at krav til sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte før hvert beslutningspunkt i våre prosjekter
 • Gjennomføre og bistå med sikkerhetsfaglig internopplæring, rådgivning, kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid for personell som er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjekter og anskaffelser i NND
 • Bistå med rådgivning i forbindelse med gjennomføring og revidering av verdivurderinger, skadevurderinger og risikovurderinger i det enkelte prosjekt/anskaffelser
 • Bistå prosjektleder i å lage sikkerhetsplan og verifisere at sikkerhetsplanen blir fulgt
 • Følge opp sikkerhetsmessige avvik og bistå i risikoreduserende tiltak knyttet til prosjekter/anskaffelser

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevant fagfelt.Personer som har lang erfaring innenfor fagområdet, men som mangler minimumskravet til utdannelse kan også søke
 • God kunnskap om sikkerhetsloven med forskrifter, standarder, og god praksis innen sikkerhet
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra arbeid med prosjekter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Erfaring med sikkerhetsgraderte anskaffelser

Personlige egenskaper

 • Du bør trives i et samarbeidsorientert arbeidsmiljø
 • Nøyaktig og samvittighetsfull
 • Tar initiativ og på en selvstendig måte initierer og gjennomfører dine arbeidsoppgaver
 • Strukturert og ryddig væremåte
 • Evner å gjøre kompleks informasjon enkelt og forståelig, med god evne til å formidle på norsk og engelsk
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne

Personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

Videre tilbyr vi:

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Arbeide i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Ordninger for trening
 • Moderne kontorlokaler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med bl.a. mulighet for gunstig boliglån

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, i lønnspennet fra kr. 584 000 til kr. 845 900 etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Det må påregnes noe reisevirksomhet, hovedsakelig til våre anlegg på Kjeller.


Er dette noe for deg?
Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsleder forebyggende sikkerhet Per Erik Ringstad på tlf. +47 922 08 685, eller vår rekrutteringspartner Capus v/Sondre Kjelsrud på tlf. +47 986 52 622 eller Jan Rune Dimmen på tlf. +47 994 09 622.


Andre opplysninger
Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og det er en forutsetning for ansettelse at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder og redusert funksjonsevne. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss.

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal «best practice» og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Sondre Urbye Kjelsrud

Rådgiver

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen