Norsk nukleær dekommisjonering søker rådgiver juridisk

Norsk nukleær dekommisjonering søker rådgiver juridisk
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver juridisk
Arbeidsgiver:
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Sted:
HALDEN
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Har du lidenskap for juss og ønsker å være en nøkkelperson i en avgjørende fase av Norges nukleære forskningshistorie? NND søker nå en dyktig juridisk rådgiver til et 1-årig vikariat.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat etablert i 2018 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NND står overfor en spennende fase og er en organisasjon i utvikling og vekst, med en fremtidig virksomhetsoverdragelse av Institutt for energiteknikk (IFE) sin nukleære virksomhet til NND. Som ansatt i NND, vil du være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og IFE.

NND er ansvarlig for nedbyggingen av de anlegg som er blitt brukt i Norges historiske atomforskningsprogram. Det er et komplekst og svært viktig oppdrag som bidrar til økt samfunnssikkerhet.

Til vårt juridiske team søker vi nå en dyktig juridisk rådgiver til et 1-årig vikariat som vil være en del av et spennende fagmiljø hvor det er stort engasjement for samfunnsoppdraget vi skal i gang med. Stillingen vil passe for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse innen en spennende bransje i stadig utvikling samt få brukt kompetansen du allerede har innen ulike juridiske rettsområder. I juridisk avdeling blir du en del av et team som skal sikre korrekt juridisk håndtering og ivaretagelse av saker og prosesser knyttet til hele virksomheten. Vi ser for oss at du er en person som ønsker å skape et godt miljø for de rundt deg, drives av godt samarbeid, og trives i en hverdag med høyt tempo i spennende prosjekter.

Fagområdet er en del av avdeling juridisk under Sektor virksomhetsstyring. Stillingen rapporterer til avdelingsleder juridisk.

I Sektor virksomhetsstyring finner du fagområder som IT, økonomi, juridisk, HR, arkiv og dokumenthåndtering og andre viktige funksjoner som jobber for å levere gode tjenester til NNDs virksomhet.

Stillingen er nyopprettet, og du vil få en unik mulighet til å være med å forme din arbeidshverdag. Bli med oss i vår spennende reise mot en bærekraftig nukleær avvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med juridisk arbeid knyttet til søknad om konsesjon og tillatelser
 • Bistå med juridisk arbeid knyttet til offentlige anskaffelser
 • Kontraktsutforming og juridisk bistand ved kontraktsforhandlinger
 • Juridisk rådgivning knyttet til arbeidsrett
 • Bidra med juridisk saksbehandling og rådgivning til de ulike sektorene og stabsfunksjoner
 • Utredning og rådgivning knyttet til nasjonal og internasjonal lovgivning
 • Forvaltningsrettslige oppgaver
 • Bistå i implementering av interne retningslinjer/internkontrolltiltak
 • Bistå ved uttalelser, vurdere innsynsbegjæringer o.l.
 • Problemstillinger knyttet til personopplysningsloven og GDPR

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Fullført juridisk utdanning (rettsvitenskap) på hhv. bachelor- eller masternivå, bachelorgrad med relevant arbeidserfaring kan vurderes

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess, og forutsetning for ansettelse er at du har gjennomgått bakgrunnssjekk uten anmerkninger.

NND er underlagt sikkerhetsloven og det er en forutsetning for ansettelsen at arbeidstaker blir sikkerhetsklarert og autorisert. Videre er det en forutsetning at arbeidstaker opprettholder sin klarering gjennom hele ansettelsesløpet.

 

Det er ønskelig med:

 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • kunnskap om kontraktsrett og/eller offentlige anskaffelser
 • kjennskap til plan- og bygningsloven
 • generell interesse for rettslige problemstillinger
 • godt juridisk skjønn
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • høy etisk standard
 • gode samarbeidsevner
 • analytisk og nøyaktig med øye for detaljer
 • løsningsorientert og evne til å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • samfunnsengasjert
 • høy grad av integritet
 • systematisk, grundig og effektiv
 • fleksibel og tilpasningsdyktig

 

Vi legger vekt på personlig egnethet. NNDs verdier er – trygg, troverdig og ansvarlig. I vår vurdering av kandidater vil også disse kvalitetene bli vektlagt.

Vi tilbyr

NND er en virksomhet i stadig utvikling med et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger og et viktig samfunnsoppdrag. Det er gode utviklingsmuligheter og aktuelle problemstillinger.

 • arbeid i et spennende, kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid, sommer/vintertid
 • mulighet for hjemmekontor
 • ordninger for trening
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og NNDs lønnspolitikk som rådgiver, stillingskode 1434 i lønnsspennet fra kr. 553 500,- til kr. 670 000,- etter kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidssted er NNDs lokaler i Halden. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Andre opplysninger

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et godt rekrutteringsgrunnlag. Sammen med søknaden ber vi deg om å registrere CV og laste opp relevante attester og vitnemål i rekrutteringsportalen.


Alle søknader behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Inkludering og mangfold er viktig for oss i NND. Du er velkommen til å søke på stilling hos oss uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid eller utdanning er du også velkommen til å søke hos oss. Det er en forutsetning for ansettelsen at arbeidstaker blir sikkerhetsklarert og autorisert.
 

Noe for deg? 

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om stillingen kan du ta kontakt med juridisk leder Anette Ansteensen på tlf. 409 15 632 eller sektordirektør virksomhetsstyring Ann-Cathrin Becken på tlf. 478 11 996. Du kan også kontakte vår rekrutteringspartner Capus v/ Erling Lampe på tlf. 991 60 110 eller Jan Rune Dimmen på tlf. 994 09 622 

Om arbeidsgiveren

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en statlig etat, etablert i 2018 og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet

NND har en av vår tids mest komplekse samfunnsoppgaver. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt, og vår oppgave er å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall på en sikker måte. I tillegg er NND en fagetat på det nukleære området som gir uavhengige råd til regjeringen.

Gjennom å utføre jobben i henhold til internasjonal best practice og ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, er vårt mål å fullføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen.

Oppgavene er komplekse, og deler av jobben kan forventes å bli utfordrende. Virksomheten har derfor betydelig offentlig interesse og behovet for relasjonsbygging og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører er stort.

Det er Institutt for Energiteknikk (IFE) som i dag er konsesjonsinnehaver og eier av de norske atomanleggene, men med tiden skal NND overta eierskap for atomanleggene. IFE og NND jobber allerede i dag tett sammen om å håndtere oppryddingen etter atomvirksomheten. IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse