Ønsker du å bidra til bedre helsebehandling ved bruk av teknologi? Sykehusapotekene søker Løsningsarkitekt – ERP

Ønsker du å bidra til bedre helsebehandling ved bruk av teknologi? Sykehusapotekene søker Løsningsarkitekt – ERP

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Løsningsarkitekt ERP
Arbeidgiver:
Sykehusapotekene HF
Sted:
OSLO

Kontakt konsulent

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Kine Møllerop

Rådgiver Research & Analyse
Vil du være med og gjøre hverdagen bedre for pasienter og påvirke hvordan vi hjelper med legemiddelhåndteringen på sykehus og hjemme? Du kjenner kultur og teknologi som skaper gode rammer for digitalisering og kan kommunisere dette for team og til prosjekter. Sykehusapotekene bygger nå en kompetanseorganisasjon for digitalisering av hele verdikjeden. Til det arbeidet, søker vi nå kompetanse innenfor områdene ERP, alle arkitekturdomener og utvikling.

Sykehusapotekene er engasjert i forvaltning og videreutvikling av ERP-løsningene som er under etablering i organisasjonen. ERP-løsningen fra Oracle brukes for å håndtere legemiddelleveranser til sykehus, logistikk, innkjøp og økonomi. Personen vi ser etter skal bistå Sykehusapotekenes kompetansesenter med brukerstøtte, problemløsning, feilretting, videreutvikling av hvordan ERP-løsningen utnyttes, samt design av utviklingsobjekter samt opplæring etter behov. Dine hoved kompetanseområder vil være innen Innkjøp- og logistikk.

Vi søker etter deg som kan skape merverdi i det verdifulle samspillet mellom organisasjon, teknologi og mennesker. Du evner å skape gode resultater, samhandling og fremdrift både internt i Sykehusapotekene, så vel som i hele foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Utviklingen i samfunnet i dag tilsier at brukerne våre forventer selvbetjente og digitale løsninger. Vår ambisjon er å møte disse forventningene uavhengig av om brukeren er pasient, innbygger eller helsepersonell gjennom hele sitt møte med helsetjenesten vi er en del av.

Divisjonen Digitalisering og Innovasjon har funksjoner for strategi, teknologi, prosjekt, kommunikasjon og informasjonssikkerhet. Vi trenger digitale endringsagenter som vil inngå i tverrfunksjonelle team og bidra til utvikling, styring på tvers av organisasjonen og helhetlig anvendelse av arkitektur. Vi bidrar til at team og prosjekt jobber målorientert med forretningsutvikling og med kvalitet som ivaretar pasientsikkerheten. Vi ser etter deg som evner å se helheten, utfordringene og mulighetene i en kompleks og fragmentert system- og løsningsarkitektur innenfor legemiddel- og økonomiområdet.
 
Kvalifikasjoner
  • Master-utdanning innen informasjonssystemer eller tilsvarende
  • Arkitekt- eller teknologierfaring fra større, komplekse organisasjoner
  • Erfaring med ERP-forretningssystemer, gjerne Oracle ERP og MS CRM
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
  • Flotte og sentrale lokaler i Oslo Sentrum
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • En spennende og utfordrende jobb i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag
  • Konkurransedyktige betingelser

Vi ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Sykehusapotekene HF er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg mot oppføring må du søke om og begrunne dette. Du vil bli kontaktet hvis søknaden ikke blir innvilget og få mulighet til å trekke søknaden.

Har du spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: arne.loktu@capus.no eller Rådgiver Kine Møllerop på tlf: 94524765/e-post: kine.mollerop@capus.no
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket består av om lag 900 ansatte fordelt på 17 sykehusapotek fra Lillehammer til Kristiansand, samt hovedkontor i Oslo. I 2022 hadde vi en omsetning på rundt 4,5 milliarder. Vår visjon er å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre gjennom å bidra til bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Kine Møllerop

Rådgiver Research & Analyse

Søk på stillingen