Ønsker du å jobbe med compliance i en spennende og dynamisk virksomhet?

Ønsker du å jobbe med compliance i en spennende og dynamisk virksomhet?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder Compliance
Arbeidsgiver:
Sporveien AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
20.06.2024

Kontakt konsulent

Ramajana Knudsen

Sourcing Manager

Johannes Westersø

Partner

Leder Compliance

Sporveien er en spennende og dynamisk virksomhet. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Vårt samfunnsoppdrag er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Sporveien søker etter erfaren og engasjert leder for compliance Vår nye Leder Compliance er sentral i å videreutvikle vårt compliance-program og rammeverk, og er sentral i arbeidet med å forebygge overtredelser og fremme etterlevelse av relevant regelverk. Vår nye leder for Compliance vil også bistå i kartlegging av eksisterende nye bærekraftsregelverk. Sporveien ønsker å være en arbeidsplass hvor alle deres medarbeidere føler seg akseptert for den de er og opplever å ha like muligheter til å bidra og lykkes.

Stillingen rapporterer til juridisk direktør.

Arbeidsoppgaver

Som Leder Compliance jobber du både forebyggende og kontrollerende. Du skal følge opp og bistå de ulike virksomhetsområdene i Sporveien og bidra til kontinuerlig forbedring.
 

 • Forvalte etisk regelverk og gi råd og svare på spørsmål om etterlevelse til leverandører og samarbeidspartnere
 • Etablere og oppdatere retningslinjer og prosedyrer for Compliance-området
 • Påse implementering av nye interne og eksterne regelverk og krav innenfor relevante områder, bl.a. eierskapsmelding, bærekraft og forretningsetikk
 • Utvikle og gjennomføre opplæring og kurs – både regelmessige kurs og tilpassede kurs ved behov
 • Medlem av Sporveiens interne Varslingsråd
 • Gjennomføre undersøkelser i varslingssaker
 • Følge opp anbefalinger fra varslingsrapporter
 • Bidra i intern og ekstern rapportering av temaer innenfor forretningsetikk og bærekraft
 • Bidra i arbeid med Åpenhetsloven
 • Fremme hensiktsmessig virksomhetsstyring
 • Lede og delta i prosjekter og arbeidsgrupper
Du vil ha stor grad av samarbeid og samhandling med andre enheter og virksomhetsområder i Sporveien. Stillingen gir mulighet til å forme egen arbeidshverdag og arbeidsoppgaver.


Kvalifikasjoner
 
 • Du har minst 5 års arbeidserfaring fra systematisk forebygging, oppfølging og rapportering av intern styring og kontroll i større virksomhet eller rådgivnings- eller revisjonsselskap
 • Mastergrad innen økonomi, ledelse, jus eller andre relevante fagområder. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • Erfaring med implementering og bruk av kjente rammeverk (ISO-serien, COSO,)
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Du håndterer og formidler kompliserte problemstillinger på en enkel og forståelig måte
 • Du kan lede og delta i prosjekt- og teamarbeid, men liker også å jobbe alene og selvstendig
Personlige egenskaper
 
 • Du er nøyaktig og opptatt av kvalitet i det du leverer, samtidig som du kan løfte blikket og se helhetsbildet
 • Du er komfortabel med å håndtere krevende problemstillinger
 • Du kan presentere for ledergrupper og kommuniserer godt med medarbeidere på ulike nivåer
 • Du er samarbeidsorientert med fokus på gode relasjoner
 • Du har sterk integritet og tar ansvar for egne resultater
 • Du har høy gjennomføringsevne, planlegger fremover og er løsningsorientert
 • Du er analytisk og metodisk og forstår raskt komplekse spørsmål
 • Du er systematisk og målrettet i din tilnærming
 
Vi tilbyr
 • Engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, pågående lederutviklingskurs for alle Sporveiens ledere
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Sentrale lokaler som ble pusset opp mellom 2022-2024
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus, fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette
 • Du kan med stolthet fortelle familie og venner at du jobber med noe samfunnsnyttig
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • God pensjonsordning Søknader vil bli behandlet forløpende.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Johannes Westersø eller rådgiver Ramajana Knudsen. 
 
 

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Konsernet har om lag 3 300 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner. Med økt miljøfokus, og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og omegn i årene som kommer, blir Sporveiens tjenester viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Sporveien er en samfunnskritisk virksomhet med stor betydning for miljøet, bylivet og folks hverdag. Samfunnsoppdraget er å skape mer kollektivtrafikk for pengene.

Våre konsulenter

Ramajana Knudsen
Sourcing Manager

Johannes Westersø

Partner

Søk på stillingen