Oslobygg KF søker teknisk controller!

Oslobygg KF søker teknisk controller!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Teknisk controller
Arbeidsgiver:
Oslobygg Kf
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Lars Egil Fylling Eriksen

Seksjonsleder Analyse

Oslobygg KF er en av landets største eiendomsforvaltere med en variert eiendomsportefølje. Stillingen inngår i divisjon vedlikehold og er videre plassert i avdeling strategi og plan i seksjon analyse.

Seksjonen består av ulike fagmiljøer og med ansatte som har kompetanse innen universell utforming, vedlikehold/vedlikeholdsplanlegging og reklamasjoner samt tekniske controllere.

Oslobygg har høye ambisjoner for oppfølging av leveranser og leverandører. Vi har også høyt fokus på god dialog og et konstruktivt samarbeid for å sikre kvalitet på alle tjenester og oppdrag. Oslobygg skal opptre imøtekommende og sørge for profesjonell og strukturert oppfølging av alle våre samarbeidspartnere. Arbeidet skal skje på bakgrunn av kontraktuelle forhold, øvrige rammebetingelser, aktuelt lovverk, interne prosedyrer og foretakets strategier.

Vi har i dag én ressurs tilsatt i rollen som teknisk controller. I en hektisk og variert arbeidshverdag, med mange spennende arbeidsoppgaver og med ambisiøse planer for fremtiden, søker vi etter ytterligere to dyktige ansatte til vår seksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt koordinere, lede og bidra med interne prosesser knyttet til etablering og forvaltning av rammeavtaler i henhold til interne prosedyrer
 • Kartlegge behov for fremtidige avtaler
 • Bidra med kontraktsstrategi
 • Bidra med å utarbeide avtalegrunnlag, kravspesifikasjon og prisskjema for rammeavtaler, serviceavtaler og abonnement
 • Gjennomføre oppstart- og oppfølgingsmøter av leverandører og samarbeidspartnere i henhold til prosedyrer
 • Koordinere interne fagressurser som skal delta i prosesser
 • Følge opp avvik i avtaleforhold
 • Sikre riktig systembruk/formater for mottak av FDVU-dokumentasjon ved leveranser
 • Bidra med informasjon og intern opplæring i bruk av rammeavtaler
 • Informere og følge opp HMS- og SHA-rutiner som gjelder for leverandører og samarbeidspartnere
 • Gjennomføre stikkprøvebaserte kontroller av innregistrering i HMSREG, leveranser iht. kontrakt, kvalitet og FDVU-leveranse
 • Sikre oversikt, samt fremme behov for forlengelse og etablering av nye rammeavtaler i foretaket
 • Avrope/bestille på bakgrunn av felles behov på tvers av portefølje, eksempelvis service, årskontroller eller abonnement
 • Delta ved gjennomføring av teknisk kontrollbefaring og fullskalatest etter behov i divisjon vedlikehold
 • Bidra med utarbeidelse og etablering av internkontroll på eiendommene samt gjennomføre stikkprøvebaserte kontroller på bakgrunn av gjeldende lov- og forskriftskrav
 • Sørge for inn- og utmelding av nødvendige serviceavtaler/abonnementer og eventuelle relevante rammeavtaler på nyoppførte/rehabiliterte bygg eller eiendommer som avhendes

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet, eksempelvis innenfor tekniske fag som bygg, VVS, elektro, automatikk, prosjekt- og administrasjon
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap om offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging
 • Ønskelig med erfaring fra eller kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder som eksempelvis Teknisk forskrift, Internkontrollforskriften, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for byggverk (NS3454) og SKOK (Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune)
 • Kjennskap til FDVU-systemer, avvik- og internkontrollsystem
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs, opplæring og foredrag
 • Må kunne identifisere seg med, og etterleve, Oslo kommunes etiske retningslinjer og verdigrunnlag

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ til å bygge, videreutvikle, effektivisere og dele kompetanse
 • Du evner å håndtere en hektisk arbeidshverdag med varierte oppgaver, du jobber strukturert og selvstendig, men trives også med teamarbeid
 • Du er engasjert og interessert i å drive prosesser som involverer store deler av egen organisasjon samt eksterne samarbeidspartnere
 • Du evner å forstå komplekse utfordringer og løser dette på bakgrunn av rasjonelle vurderinger som bygger på faglig kunnskap og erfaring
 • Du handler effektivt og på eget initiativ med høy grad av gjennomføringsevne samtidig som du evner å tilpasse arbeidsmetodikk og gjennomføring etter behov
 • Du er løsnings- og serviceorientert samt har evne til å bygge- og ivareta gode relasjoner både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver som løses både selvstendig og i team
 • Bli en del av et stort foretak med høye ambisjoner og tverrfaglig kompetanse i et av landets største fagmiljøer
 • Kontorplass i moderne bygg lokalisert sentralt på Helsfyr
 • Gode pensjons-, og forsikringsordninger samt lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Om arbeidsgiveren

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak og en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2.7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. De nærmeste årene skal vi investere for ca. 35 milliarder kroner.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying i bransjen, og vi skal være i front på miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv.

Les mer om Oslobygg på www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/

Våre konsulenter

Lars Egil Fylling Eriksen
Seksjonsleder Analyse

Erling Lampe

Partner