Seksjonsleder akrim øst Lillestrøm

Seksjonsleder akrim øst Lillestrøm
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonsleder akrim
Arbeidgiver:
Arbeidstilsynet
Sted:
Lillestrøm
Søknadsfrist:
Utløpt

Har du lyst til å bidra i Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet?

Vi søker etter deg som ønsker en spennende seksjonslederstilling.

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet er en svært viktig oppgave. Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. Arbeidstilsynet samarbeider tett med flere myndigheter for å sikre at Norge har et godt og seriøst arbeidsliv. Som seksjonsleder innenfor innsats mot arbeidslivskriminalitet får du et spennende fagfelt og du vil være med på å bekjempe de kriminelle og useriøse aktørene i arbeidslivet sammen med dine kolleger og medarbeidere.

Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst Lillestrøm, som du skal lede, vil bestå av 20 medarbeidere. De ansatte er lokalisert på kontorer i Lillestrøm, Moss og Hamar. Kontorsted for seksjonsleder er Lillestrøm. Seksjonsleder har personalansvar for alle medarbeidere i seksjonen. Som seksjonsleder blir du en del av avdelingens lederteam. Teamet består av avdelingsdirektør og 6 seksjonsledere.

Avdeling arbeidslivskriminalitet har ca. 126 dyktige medarbeidere. Avdelingens ansvar er å koordinere, styrke og bidra i Arbeidstilsynets innsats mot arbeidslivskriminalitet, i tråd med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. Noe reisevirksomhet må påregnes.
 

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og resultatansvar for seksjonen
 • Planlegge og følge opp at tilsyn og annen utadrettet aktivitet skjer i henhold til fastsatte føringer, med høy faglig kvalitet og enhetlig opptreden
 • Sikre høy produksjon og måloppnåelse for aktivitetene, herunder god oppfølging av tips og meldinger
 • Videreføre etablert tverretatlig regionalt samarbeid, annet lokalt samarbeid med andre myndigheter og samarbeid med partene i arbeidslivet
 • Utøve god personalledelse, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og kompetanseutvikling for medarbeiderne
 • Håndtere media
 • Andre oppgaver kan tildeles av avdelingsdirektør

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • God kjennskap til offentlig sektor og til norsk arbeidsliv
 • Kunnskap om arbeidslivskriminalitet
 • Erfaring fra/kunnskap om HMS-arbeid
 • Erfaring med, eller kunnskap om offentlig forvaltning og offentlig saksbehandling
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Evne til å stå i krevende prosesser, vise retning og tenke helhet
 • Plettfri vandel


Vi søker deg som:

 • Er inkluderende og dyktig til å skape samarbeid og engasjement
 • Er strategisk og operativ, resultatorientert og beslutningsdyktig
 • Er strukturert og planleggende
 • Er nytenkende og åpen for nye erfaringer
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig


Det er flere gode grunner til å jobbe hos oss.

Hos oss får du:

 • Stilling og lønn som seksjonssjef, stillingskode 1211 (kr. 780 000 - 900 000)  i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • Gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse: www.spk.no
 • Gode ordninger og fordeleler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag og seksjonens utvikling
 • Hyggelige kolleger i et kompetent og utviklende fagmiljø

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.

Om arbeidsgiveren

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 720 ansatte og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Våre konsulenter

Torgeir Moholt
Avdelingsdirektør arbeidslivskriminalitet