Vær med på å forme Statnetts offshore-satsing som virksomhetsarkitekt!

Vær med på å forme Statnetts offshore-satsing som virksomhetsarkitekt!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Virksomhetsarkitekt
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
13.08.2024

Kontakt konsulent

Christoffer Røstad

Rådgiver
Energiomstillingen i Europa pågår i høyt tempo og havvind er en viktig del av løsningen. Statnetts har fått rollen som planansvarlig og systemansvarlig for nett til havs, der vi skal bygge, eie og drifte eventuelle hybride nettløsninger på norsk sokkel. Dette innebærer at vi både må planlegge og utrede alternative nettkonsepter med et nasjonalt perspektiv og i samarbeid med andre TSOer i Europa.

Et havnett vil introdusere ny teknologi innen for eksempel HVDC (High Voltage Direct Current)- omformere og – brytere, og i den forbindelse er interoperabilitet viktig slik at ny teknologi kan fungere sammen uavhengige av leverandører.  I tillegg vil økt andel uregulerbar kraftproduksjon fra havvind og sol føre til at driften av kraftsystemet blir stadig mer utfordrende å håndtere. Dette skaper behov for mer datadrevne prosesser og økt automatisering av Statnett sine kjerneområder. 

Vi søker etter en virksomhetsarkitekt som kan ivareta helhetsperspektivet for hvordan offshore initiativene vil påvirke oss fremover. Du vil være pådriver for å videreutvikle vår virksomhetsarkitektur i tråd med disse store endringene. Dette innebærer å bygge og realisere kapabilitet, ha oversikt over verdikjeder og konsekvenser som følge av bl.a. mer uregulerbar kraft, samt dykke ned i systemene som støtter opp om disse kapabilitetene. 

Digitalisering og IT er sentralt for å muliggjøre Statnetts strategi. Her spiller virksomhets-arkitektur en viktig rolle i å oversette strategien til gjennomførbare tiltak. Fremtidens energisystem vil bli styrt med høy grad av automatisering og datadrevne beslutninger.

Arbeidssted vil være på hovedkontoret vårt i Oslo.

For rett kandidat, kan du også bli vurdert for rollen som fagansvarlig.

Arbeidsoppgaver:
 • Ivareta helhetsperspektivet med særlig ansvar for endringer som følge energiproduksjon til havs både mht systembærende egenskaper, store komponenter til havs (havplattformer) og et avansert havnett. Dette innebærer interoperabilitet, fleksibilitet, ustabilitet, opptidskrav og behov for fiber, samt konsekvenser for systemporteføljen, drift og forvaltning av offshore komponenter og operasjonelle modeller
 • Videreutvikle og forvalte Statnetts virksomhetsarkitektur, gjerne knyttet til et forretningsområde. Du vil hjelpe virksomheten med å bruke arkitekturen som et nyttig verktøy til å utføre gap-analyser og utforming av veikart mm. i samarbeid med forretningsområdene, det øvrige arkitekturmiljøet og leveranseteam
 • Drive og forvalte arkitekturstyringsprosessene som ivaretar Statnetts arkitekturføringer, og for å videreutvikle slike føringer
 • Bidra i Statnetts strategi-implementering og porteføljestyring i tett samarbeid med forretningsområdene og våre transformasjons- og digitaliseringsmiljøer
Kvalifikasjoner:
 • Utdannet innen Informatikk/data og/eller annen relevant utdannelse helst på master-nivå
 • Erfaring med arkitekturstyring
 • God kjennskap til relevante rammeverk som f.eks TOGAF/BIZBOK
 • Erfaring fra energibransjen innenfor kraftsystemdrift eller styringssystemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere)
Personlige egenskaper:
 • Du er utadvendt og kan snakke godt med folk uavhengig av faglig bakgrunn
 • Du liker og lykkes med å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og virksomhet
 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammene
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Du ønsker å bidra til den digitale transformasjonen av Statnett

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Christoffer Røstad

Rådgiver

Jonas Rambæk

Partner

Søk på stillingen