Vi søker en erfaren leder til rollen som ny kommunedirektør for Senja kommune

Vi søker en erfaren leder til rollen som ny kommunedirektør for Senja kommune
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kommunedirektør
Arbeidsgiver:
SENJA KOMMUNE
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Senja kommune ligger i hjertet av Midt-Troms og har i underkant av 15 000 innbyggere. Kommunen omfatter fastland med byen og regionssenteret Finnsnes, Lenvikhalvøya og Norges nest største øy, Senja. Vi er en nasjonalparkkommune, Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022 og ble i 2022 kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic. Senja kommune har som mål å være en proaktiv aktør i samfunns- og næringsutvikling, og jobber for økt verdiskaping i nord gjennom aktivt samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid. 

Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri, sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Vi er den tredje største kommunen innen fiskeri‐ og sjømat i Norge, og en av de største industrikommunene i Nord-Norge. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utviklingen av hele samfunnet. 

Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.

Vi søker en erfaren leder til rollen som ny kommunedirektør for Senja kommune

Senja kommune ble etablert i 2020, etter sammenslåing av kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik. Kommunen står ovenfor omfattende investerings- og utviklingsprosjekter i årene som kommer. Vi søker en kommunedirektør som ivaretar kommunens verdier og aktivt legger til rette for bærekraftig utvikling, vekst og nytenkning i tråd med våre målsetninger. Vår nye kommunedirektør må være en synlig og trygg leder, som evner å håndtere et bredt spekter av oppgaver, og har erfaring fra å lede endrings- og omstillingsprosesser.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og skal sikre at kommunen drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter, og retningslinjer, og at tiltak gjennomføres i tråd med politiske vedtak. Som kommunedirektør vil du samarbeide tett med kommunedirektørens ledergruppe, politisk ledelse og tillitsvalgte. Du vil også være et bindeledd mellom administrasjonen og politisk ledelse.  

Arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:
 • Lede og videreutvikle kommunens virksomhet gjennom helhetlig og strategisk styring 
 • Mobilisere egen ledergruppe og organisasjonen i gjennomføringen av kommunens prioriteringsområder og utviklingsinitiativer
 • Legge til rette for god samhandling og effektive prosesser med folkevalgte
 • Sikre bærekraftig økonomisk styring og effektiv drift, gjennom mål- og resultatstyring
 • Engasjere ansatte og sikre medbestemmelse
 • Fremme samarbeid med kommunens innbyggere, næringsliv, sentrale samarbeidspartnere og myndigheter
 • Delta i administrativt råd og interkommunalt politisk råd
   
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelor- eller masternivå som er relevant for ansvarsområdene
 • Erfaring fra å lede kompleks organisasjon og solid forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring
 • Erfaring fra å lede endrings- og omstillingsprosesser
 • God forståelse for samspillet mellom administrasjonen og politisk ledelse
 • Ser viktigheten av et velfungerende partssamarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Lederutdanning er ønskelig
For å lykkes i rollen som kommunedirektør i Senja kommune må du ha både engasjement og interesse for å utvikle lokalsamfunnet. Noe kjennskap til regionen vil være ønskelig. 


Personlige egenskaper
 • Du har driv og god gjennomføringsevne
 • Du er en tydelig og samlende leder, med god evne til å sette retning og motivere dine medarbeidere
 • Du har utpreget gode samarbeidsevner og er en god relasjonsbygger
 • Du har god rolleforståelse og integritet
 • Du er analytisk og innovativ

Vi tilbyr
 • En spennende og sentral rolle i en fremoverlent og utviklingsorientert kommune
 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
   
Om arbeidsgiveren
Senja kommune er en virksomhet med 2500 ansatte. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube.
Senja kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Senja kommune ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke utlyste stillinger. Ulik bakgrunn, kompetanse, livserfaringer og perspektiver gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø og bedre forutsetninger for å løse oppgavene våre. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Capus, Erling Lampe på tlf 991 60 110 eller Geir Fosland på tlf 932 42 115.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV innen søknadsfristen den 22. april. 2024.  
 

Våre konsulenter