Vi søker en utviklingsorientert leder til nyopprettet seksjon

Vi søker en utviklingsorientert leder til nyopprettet seksjon
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonsleder - strategisk engasjement og samarbeid
Arbeidsgiver:
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Håvard Mokleiv Nygård

Avdelingsdirektør

For Norad er arbeidet med å mobilisere partnere og utvikle nye partnerskap grunnleggende i arbeidet vårt med å bekjempe fattigdom og bidra til en grønnere verden. Den nye seksjonen for partnerskap skal videreutvikle Norads arbeid med partnerskap og samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen har også et sentralt koordinerende ansvar for Norads innovasjonsarbeid, og skal lede arbeidet med digitale fellesgoder i norsk utviklingssamarbeid. 

Norad har et utstrakt samarbeid med aktører i næringslivet, akademia, sivilsamfunn, multilaterale organisasjoner og andre givere både nasjonalt og internasjonalt.  Gjennom partnerarbeidet skal vi sørge for at norske bistandsmidler brukes effektivt og gir resultater.

Til å lede dette sentrale arbeidet i Norad, søker vi nå en trygg og solid leder, med svært gode kommunikasjonsevner og erfaring med å bygge nettverk. 

Seksjonen inngår i Avdeling for kunnskap og innovasjon. Som leder vil du rapportere til Avdelingsdirektør for kunnskap og innovasjon og inngå i avdelingens ledergruppe.
 

Arbeidsoppgaver

 • lede og motivere dyktige medarbeidere
 • mobilisere nye partnere og partnerskapskonstellasjoner, samt utvikle og delta på møteplasser og arenaer for global utvikling
 • faglig koordinering og støtte til arbeid med utvikling og operasjonalisering av partnerskapsrammeverket i porteføljestyringen, og rådgivning om innovasjon og partnerskapsarbeid på tvers av Norad
 • lede arbeidet med å forvalte og videreutvikle Norads arbeid med digitale fellesgoder og programmet digitalisering for utvikling
 • bidra til arbeidet med inovasjon på tvers av Norads porteføljer og være en pådriver for mer innovasjon i Norsk bistand
 • bidra til mobilisering av privat kapital for å nå bærekraftmålene gjennom direkte partnerskap og gjennom holdningsarbeid, blant annet i privat sektor
 • bidra til god koordinering av Norads samarbeid med privat sektor på tvers av seksjoner og tematikker, inkludert mobilisering av kommersiell og filantropisk kapital
 • følge opp samarbeid og kontaktflater med norske næringslivsaktører
 • ansvar for større eksterne arrangement, samt samordne og koordinere aktiviteter med andre seksjoner i Norad
 • faglig rådgivning og innspill til UD, utenriksstasjoner og andre seksjoner i Norad på ansvarsområdene

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • relevant ledererfaring, med personalansvar
 • erfaring fra nettverksbygging og partnerskap, med gode resultater
 • kunnskap om og forståelse for offentlig forvaltning
 • gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
   

Personlige egenskaper

 • har god rolleforståelse, og evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • er trygg i lederrollen og inngir tillit, både internt og eksternt ut mot partnere og i kommersielle sammenhenger
 • har god evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • har god evne til strategisk tenkning og ser sammenhenger
 • er utviklingsorientert og endringsvillig


Vi tilbyr

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad:

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid, god «work-life balance» med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke) og sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • fri telefon
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek, blant annet dn.no
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no
 • subsidiert lunsj i kjempegod kantine
 • egen kaffebar på kontoret med deilig kaffe og lave priser.
 • mulighet til utestasjonering på ambassade på sikt

Stillingen er fast og lønnes i stillingskode 1059 underdirektør, lønnstrinn 77-86 (796 600 – 1 025 200). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. 

Om arbeidsgiveren

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid

Norad jobber for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom, hvor menneskerettigheter respekteres og ingen utelates. I flere tiår har vi sett fremgang, men utfordringene i verden er likevel enorme. Vi har støttet millioner av barn med vaksiner og skolegang, slik at de selv kan gjøre en forskjell i sine land når de vokser opp. Norsk innsats for regnskogen har støttet land med å spare atmosfæren for flere milliarder tonn CO2.

I Norad sier vi at fakta har makta. Vi jobber i en verden i konstant endring, og det krever kontinuerlig læring. For å skape resultater som monner våger Norad å gå nye veier, ta risiko og åpent ta lærdom av feil. Samarbeid og partnerskap er kjernen i vårt arbeid. Alle kan bidra til at bærekraftsmålene nås. Norad skal være en pådriver for at vi lykkes i fellesskap.

Sammen beveger vi verden.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? www.norad.no/om-norad/gronnere-bistand/

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Håvard Mokleiv Nygård
Avdelingsdirektør