Vi søker en utviklingsorientert og erfaren leder til en nyopprettet seksjon for forebygging og stabilisering

Vi søker en utviklingsorientert og erfaren leder til en nyopprettet seksjon for forebygging og stabilisering
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef forebygging og stabilisering
Arbeidsgiver:
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Rannveig Rajendram

Avdelingsdirektør

Seksjon for forebygging og stabilisering vil ha hovedansvar for forvaltning og faglig rådgiving knyttet til forebygging og stabilisering. Dette omfatter blant annet migrasjon, konfliktsensitivitet, global innsats og langsiktig utvikling i særlige sårbare områder i Afrika, Midtøsten og Afghanistan, samt bistand til Sørøst-Europa, Balkan og Sentral-Asia. Seksjonen vil ha ansvar for  tilskuddsordninger knyttet til globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, stabilisering av land i krise og konflikt, migrasjon samt FN og globale utfordringer. Seksjonen vil i tillegg ha ansvar for overordnet koordinering og rådgivning på multilateral bistand. Porteføljen for sosiale sikkerhetsnett vil også ledes fra seksjonen

Vi søker nå en utviklingsorientert og trygg leder, med god faglig innsikt i flere av seksjonens ansvarsområder. Seksjonen vil ha rundt 11 årsverk, og er en av to seksjoner som inngår i avdeling for humanitær og helhetlig innsats. Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør og inngå i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • lede seksjonens faglige arbeid, herunder planlegge, koordinere og prioritere oppgaver
 • lede og motivere dyktige medarbeidere
 • sikre strategisk forvaltning av tilskuddsmidler, inkludert utvikling og styring av tematiske porteføljer innen seksjonens ansvarsområder 
 • sikre nyskaping og kunnskapsutvikling innen seksjonens ansvarsområder
 • sørge for at den faglige rådgivningen til UD og andre seksjoner i Norad holder høy kvalitet
 • koordinere og samordne med andre seksjoner internt, samt UD og relevante utenriksstasjoner innen seksjonens ansvarsområder 
 • strategisk og kunnskapsbasert faglig dialog ut mot UD, andre sektordepartementer, ambassader og partnere  
 • forvalte og videreutvikle samarbeid, nettverk og samarbeidsavtaler med eksterne relevante aktører 
 • ansvar for resultat- og budsjettstyring, rapportering og kommunikasjon på fagområdene 
   

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • relevant personalledererfaring, med dokumenterte resultater 
 • god faglig innsikt i flere av seksjonens tematiske og geografiske ansvarsområder 
 • gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Kunnskap innen flere språk er en fordel
 • forståelse for, og kunnskap om, offentlig forvaltning 
 • erfaring fra endringsledelse er en fordel 
   

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • har god rolleforståelse, og evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt  
 • er trygg i lederrollen og inngir tillit, både internt og eksternt ut mot samarbeidspartnere  
 • har god evne til å arbeide selvstendig og målrettet  
 • har god evne til strategisk tenkning og ser sammenhenger  
 • er nysgjerrig på bruk av teknologi i offentlig forvaltning og har evne til å tilegne deg nye digitale arbeidsformer 
 • er utviklingsorientert og endringsvillig
   

Vi tilbyr

Det er mange fordeler ved å jobbe i Norad:  

 • stimulerende og spennende miljø i skjæringspunkt mellom fag og politikk  
 • deltagelse i lederutviklingsprogram og gode muligheter for kontinuerlig kompetanseutvikling   
 • fleksibel arbeidstid med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden (1 time per uke) og sommerarbeidstid (08.00-15.00) fra medio mai til medio september  
 • god pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse  
 • fri telefon  
 • tilgang til mange tidsskrifter og aviser gjennom Norads fagbibliotek 
 • gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring, se www.spk.no  
 • mulighet til utestasjonering på ambassade på sikt 

Tilsettingen er fast og innplasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef, i lønnspenn kr. 796 600 – kr. 1 025 200. Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.   

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden.  

Om arbeidsgiveren

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)

Norad er under rask utvikling og har fått mange nye oppgaver de siste årene. I 2023 ble ansvaret for å forvalte den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina overført til Norad. Fra august 2024 får vi ansvaret for en enda større andel av Norges bistandsbudsjett, herunder geografiske områder og temaer som er nye for Norad. Med nye oppgaver og ansvar følger behov for å styrke bemanningen i Norad.

Vil du være med?

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Rannveig Rajendram
Avdelingsdirektør