Vi søker teamleder til “Transformator og Nullpunktskomponenter”

Vi søker teamleder til “Transformator og Nullpunktskomponenter”

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Teamleder
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
23.06.2024

Kontakt konsulent

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Vil du være sentral i å realisere det grønne taktskiftet?

I en verden der vi er stadig mer avhengig av stabil strømforsyning, er Statnett en viktig aktør i samfunnsutviklingen. Vi skal sørge for en sikker drift og effektiv kraftforsyning ved å utvikle fremtidens nett, markeds- og driftsløsninger, samt legge til rette for elektrifisering og ny grønn verdiskapning.

Avdeling Teknisk rådgiving og prosjektering i Nett, skal være Norges ledende senter for teknisk kompetanse på drift og bygging av transmisjonsnettet, "Apparatanlegg og Komponenter" er en av 7 seksjoner i avdelingen.

Seksjonen Apparatanlegg og Komponenter er et kompetansesenter for elkraft ressurser med nøkkelkompetanse på gassisolerte og luftisolerte høyspentapparat- og hjelpeanlegg, transformatorer, reaktorer og nullpunktspoler. Vi leverer teknisk kompetanse og tjenester på tvers av selskapet og våre viktigste samarbeidspartnere er Prosjektporteføljen, Nettanlegg, Strategisk Anleggsutvikling, Teknologiutvikling og Implementering og Beredskap

Seksjonen består av ca 30 personer og har en bred grenseflate til resten av selskapet, og det er nylig besluttet å opprette 3 team i seksjonen for å styrke både ledelse -og gjennomføringskapasitet.

Som teamleder "Transformator og Nullpunktskomponenter" vil du være en del av ledergruppen for seksjonen, som består av 3 team. Du vil være en del av et teknisk kompetent miljø og som teamleder skal du sikre effektiv bruk, koordinering av og god utvikling av medarbeiderne. Du vil få et særskilt ansvar for videreutvikling av hvordan vi jobber med teknisk anskaffelse av transformatorer, reaktorer og P-spoler. Hvordan vi skalerer i forhold til økt omfang komponenter i anskaffelse og i drift, og hvordan vi utnytter kapasiteten i eksisterende anlegg. Du vil ha personellansvar for 7 - 9 personer.

Våre lederforventninger vil være sentrale for deg som leder av teamet, og det forventes at du brenner for å levere på dette:

 • Jeg setter retning og skaper resultater
 • Jeg sørger for utvikling
 • Jeg jobber for Ett Statnett

Arbeidssted kan være på et av våre kontorer i Oslo, Trondheim, Sunndalsøra, Sandnes eller Alta.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede teamet og personellansvar for 7 - 9 medarbeidere
 • Ressursstyring, koordinering og oppfølging
 • Videreutvikling av medarbeidere, nøkkelroller og prosesser
 • Faglig støtte til medarbeidere og sikre gode leveranser fra teamet
 • Tiltak for skalering både internt og eksternt, nye roller og ekstern kapasitet
 • Økt utnyttelse av komponenter i drift
 • Støtte og bidragsyter til selskapets digitale agenda.
 • Ansvarlig for relevante spesifikasjoner (SDOK) og grensesnitt til Teknologi og Transformasjon
 • Teknisk rådgiving og prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå Elkraft eller tilsvarende (manglende formell kompetanse kan kompenseres gjennom relevant erfaring)
 • Teknisk erfaring fra drift, vedlikehold eller prosjekt
 • Teknisk kompetanse - kraftransformatorer
 • Ledelseserfaring og forretningsforståelse
 • Høy forståelse for Statnett sin strategi og motivasjon for å levere på strategien
 • Analytisk og strukturert med gode kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Skaper engasjement for Statnett sin strategi og mål
 • Prioriterer, tar beslutninger og følger opp at leveranser fullføres
 • Gir medarbeidere tillit, ansvar og handlingsrom og legger til rette for kompetanseutvikling
 • Sørger for utvikling av Statnett ved å oppmuntre til forenkling, forbedring og nytenkning
 • Sørger for et godt arbeidsmiljø, er nysgjerrig og spiller andre gode
 • Bygger relasjoner på tvers og sørger for et effektivt tverrfaglig samarbeid
 • Ønsker og evner å sette seg inn i faglige problemstillinger
 • Stor interesse og engasjement for ledelse

Vi tilbyr

 • Muligheter til å jobbe med kritisk samfunnsoppgave og mot det grønne skiftet
 • Utviklingsmuligheter og interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Muligheten til å jobbe hjemmefra
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Firmahytter, trimrom og bedriftsidrettslag

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
 

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Våre konsulenter

Erling Lampe

Partner

Lars Følstad

Rådgiver Research og Analyse

Jan Rune Dimmen

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen