Vil du arbeide med styringssystemer for sikkerhet i NAV?

Vil du arbeide med styringssystemer for sikkerhet i NAV?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver sikkerhetsstyring
Arbeidsgiver:
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
20.08.24

Kontakt konsulent

NAV har over flere år arbeidet strategisk med den digitale transformasjonen av verdikjeden og samtidig innrettet produktutviklingen til å bli tverrfaglig orientert basert på smidig utviklingsmetodikk. Til å være med på den videre reisen, søker NAV etter en seniorrådgiver som brenner for sikkerhetsfaget – og som motiveres av muligheten til å være en del av utviklingen av en av Norges største offentlige virksomheter.

Som seniorrådgiver sikkerhetsstyring har du ansvar for å sette klare mål og indikatorer for sikkerhet i NAV, og sørge for at styringssystemet er funksjonelt og effektivt. Sikkerhetsseksjonen har et virksomhetsovergripende og overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i NAV, inkludert kvalitetssikring iht. nasjonale og internasjonale sikkerhetsnormer og forpliktelser.

Sikkerhetsseksjonen består i dag av 11 medarbeidere og har fagansvaret for strategi og styring innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende sikkerhet.

Arbeidsoppgaver
Du vil ha som hovedansvar å videreutvikle arbeidet med evaluering av sikkerhetstilstanden i NAV. Dette innebærer å utvikle og forvalte prosesser, systemer og aktiviteter for å evaluere virkningen av styringssystem for sikkerhet. Du vil også jobbe med sikkerhetsstyring generelt, herunder:
 • Delta på arenaer for helhetlig styring og kontroll av sikkerhet i NAV
 • Videreutvikle styringssystemet og samhandle med aktuelle interessenter
 • Årlig gjennomgang av mål og indikatorer for sikkerhet i NAV
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter for å evaluere måloppnåelse og påvise samsvar
 • Aktivt fremme positive rammer for sikkerhetsarbeidet i NAV
   
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring og kjennskap til relevante standarder og sikkerhetsrammeverk
 • Erfaring med lovtolking og fastsettelse av mål og indikatorer for sikkerhet
 • Fordel med erfaring med utvikling og forvalting av styringssystem
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Stillingen krever sikkerhetsklarering til KONFIDENSIELT.

Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner, er god til å bygge nettverk og har god organisasjonsforståelse
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du evner å få ting til å skje og har høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn fra kr. 796 600 til kr. 966 300. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Sommer- og vintertid og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Hytteforening med mulighet for å leie hytter og leiligheter
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter, samt godt utstyrt treningsrom
 • Flotte og moderne lokaler på Helsfyr

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer.
Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.

Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme.

Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor i Norge og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Axel Aasen

Rådgiver

Søk på stillingen