Vil du forme og lede den strategiske retningen for design i Statnett?

Vil du forme og lede den strategiske retningen for design i Statnett?

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonsleder design og funksjon
Arbeidsgiver:
Statnett SF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Snarest

Kontakt konsulent

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Statnett søker en visjonær leder som kan lede an i et nyskapende og strategisk designmiljø, med det overordnede målet om å optimalisere våre systemløsninger og fremme strategisk forretningsutvikling.

I en tid der vi står overfor et avgjørende øyeblikk i vår misjon om å sikre en bærekraftig kraftforsyning i et nullutslippssamfunn, spiller design en kritisk rolle. Statnett skal gjennom store transformasjoner knyttet til hvordan vi utfører vårt samfunnsoppdrag. Dette påvirker i stor grad hvordan den enkelte medarbeider og eksterne aktører vi samhandler med opplever og bruker våre tjenester. Anvendelse av teknologi, herunder dreining mot et mer datadrevet selskap og anvendelse av kunstig intelligens, står sentralt i utviklingen av fremtidens kraftsystem. Vår overgang til et designorientert tankesett, med fokus på brukerinvolvering og smidig utvikling, er av essensiell betydning for å lykkes med denne transformasjonen.

Vi søker en erfaren seksjonsleder for design og funksjon som vil være ansvarlig for å forme og styrke vårt designmiljø. Du vil lede et dedikert team bestående av interne og innleide designere og rådgivere (ca 20 årsverk), og sikre at våre designpraksiser og -metoder oppfyller standardene i bransjen.

Arbeidsoppgaver

I rollen som seksjonsleder for design og funksjon vil du ha ansvaret for å gi strategisk retning til seksjonen, med det overordnede målet om å skape målbare resultater som styrker organisasjonens suksess. Dette innebærer å veilede og gi rådgivning om den optimale bruken og fordelingen av designressurser på tvers av hele organisasjonen, og hvordan miljøet arbeider sammen med arkitektur og andre sentrale funksjoner. Samtidig vil du spille en nøkkelrolle i å utvikle et inspirerende fagmiljø som fremmer samarbeid, kunnskapsdeling og kontinuerlig læring blant designere og andre relevante teammedlemmer. Gjennom personlig oppfølging og støtte til designere, vil du sikre at de har de nødvendige ressursene og verktøyene for å møte organisasjonens behov innen design og funksjon. Videre vil du lede an i økningen av kompetansenivået innen designfaget og strategisk bruk av designmetodikk på tvers av organisasjonen. I tillegg vil du koordinere og fremme tverrfaglige initiativer, og spille en sentral rolle i å fremme design som en kritisk driver for innovasjon og transformasjon.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelor-nivå
 • Solid erfaring med ledelse og evnen til å inspirere, motivere og utvikle et team av designere med en stor bredde innen faget
 • Dyptgående kompetanse om designprinsipper, metodikk og beste praksis, samt erfaring med designdrevet innovasjon, forretningsdesign/tjenestedesign og produktorientert utvikling
 • Dyktig fasilitator og formidler som kan dele av din kunnskap og berike organisasjonen
 • Strategisk tenkning og evne til å integrere design som en strategisk driver for organisatorisk suksess
 • Omfattende forretningsforståelse, inkludert kunnskap om organisasjonens forretningsmodell, økonomiske rammer og strategiske mål
 • Teknisk forståelse og erfaring med design av IT-løsninger og digital utvikling
 • Det er en fordel med kjennskap til energi og kraftbransjen


Personlige egenskaper

Vi søker en dyktig leder med en solid strategisk forankring og evne til å håndtere komplekse utfordringer. Din evne til å implementere struktur og initiativ vil være avgjørende for organisasjonens suksess. Med en lidenskap for ditt fagfelt inspirerer du ikke bare deg selv, men også dine kolleger til å oppnå sine mål. Dine kommunikasjonsevner legger grunnlaget for effektiv samhandling og samarbeid på tvers av ulike fagdisipliner. Du har en god evne til å balansere brukerbehov, teknologiske krav og forretningsmål, og skape løsninger som tilfører betydelig verdi. Din evne til å utfordre i en konstruktiv tone, sammen med din forpliktelse til kunnskapsdeling og samarbeid, demonstrerer ditt engasjement for å lede vår organisasjon gjennom en vellykket digital transformasjon.


Vi tilbyr

Du vil være omgitt av kolleger med mye kompetanse som de gjerne vil dele med deg. Hos Statnett vil du få en konkurransedyktig lønn. Statnett har fleksibel arbeidstidsordning og muligheten til å jobbe hjemmefra 1 til 2 dager i uken. Det er gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt en bedriftshelsetjeneste. Det vil være flere anledninger til å være sosial med dine kollegaer, enten det måtte være bedriftsidrettslag, kor eller revy. Statnett har treningsstudio i sine lokaler og flere firmahytter det er mulig å låne.

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskaping for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler
   

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi tilrettelegger for utvikling, vekst og gode prestasjoner
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu

Partner

Emilia Lundahl Otterhals

Rådgiver Research og Analyse

Søk på stillingen